Dobiegła końca akcja pisania przez uczniów z całej Polski Listów dla Ziemi. W tym roku odbywała się pod hasłem ograniczania ilości śmieci oraz ekokonsumpcji. Do projektu zgłosiło się 300 gmin, 2360 placówek i w sumie prawie 250 tys. uczestników z całej Polski.

Konkurs organizowany jest w ramach kampanii: ?Nie bądź jednorazowy? dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Listy dla Ziemi są edukacyjną akcją proekologiczną zainicjowaną przez Fundację Ekologiczną ARKA w 2013 r. W dwóch poprzednich edycjach wzięło udział 670 samorządów, 7 tys. placówek oświatowych oraz 800 tys. uczniów.

Tegoroczna akcja jest odpowiedzią na rosnącą konsumpcję towarów oraz zaostrzającą się konkurencję między producentami odpadów opakowaniowych, co staje się coraz poważniejszym problemem. Miała ona na celu uwrażliwianie klientów na to, co i jak zapakowane kupują.

Gminy do konkursu mogły zgłaszać się od początku roku. Jak ważnym dla nich tematem jest redukcja odpadów pokazała już sama frekwencja. Wszystkie przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, które włączyły się w działania, otrzymały bezpłatne materiały.

Uczniowie pisali listy w drugiej połowie kwietnia na papierze z makulatury lub, co było nowością, korzystając ze specjalnej aplikacji. Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uczestnicy konkursu pisali m.in. o tym, jak świat mógłby wyglądać, gdybyśmy poświęcili mu choć odrobinę uwagi i jak będzie wyglądał, jeśli pozostaniemy obojętni.

O zwycięstwo w konkursie walczyło 100 prac wyłonionych w dwóch etapach. Najlepsze z nich otrzymały ok. 3 tys. głosów.

W placówkach z gmin, które zgłosiły się do akcji realizowano szereg działań, których celem były edukacja ekologiczna, propagowanie pozytywnych postaw oraz motywowanie do zmiany codziennych nawyków. Organizowano też zbiórki odpadów, sadzenie drzewek, tworzenie zielonych kącików i gazetek tematycznych. Odbywały się spotkania z leśnikami, wycieczki i konkursy plastyczne, pokazujące, w jaki sposób można wykorzystać odpady.
Akcja nie zakończyła jednak projektu Listy dla Ziemi, który trwa przez cały rok. W lutym w trasę po największych miastach w Polsce ruszył Ośmiokąt edukacyjny. Jego celem jest prowadzenie nieszablonowej edukacji ekologicznej w zakresie ograniczania ilości odpadów opakowaniowych i ekokonsumpcji.

Działania związane z promocją proekologicznych postaw trwają więc dalej, gdyż jak zapewniają organizatorzy dbanie o środowisko nie powinno mieć wyznaczonych dni, lecz być naszym codziennym nawykiem.

Źródło: portalkomunalny.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię