Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego wraz z poznańskim Młodzieżowym Domem Kultury Nr 1 są organizatorami Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Regionie „Moja Wielkopolska”. Jutro pierwszy etap tego konkursu!

Konkurs ma na celu propagowanie wśród młodzieży gimnazjalnej wiedzy na temat historii, kultury oraz środowiska przyrodniczego Wielkopolski, a także pobudzanie zainteresowania "małą ojczyzną".

Konkurs złożony jest z dwóch etapów – pisemnego oraz ustnego, które odbędą się w lutym i marcu 2010 roku.  Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, w tym kilkudniowy pobyt w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie.

PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs Wiedzy o Regionie „Moja Wielkopolska” złożony jest z dwóch etapów. 

Pierwszy etap konkursu rozpocznie się we wtorek 9 marca 2010 roku o godzinie 10:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (Al. Niepodległości 16/18, budynek A, I piętro).   W pierwszym etapie konkursu zadaniem uczestników będzie rozwiązanie pisemnych zadań testowych (zarówno o charakterze zamkniętym, jak i otwartym). Całkowity czas przewidziany na rozwiązanie testu to 45 minut.  Wyniki pierwszego etapu konkursu zostaną ogłoszone w poniedziałek 15 marca 2010 roku na oficjalnej stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1 w Poznaniu: www.mdk1.pl oraz oficjalnej stronie internetowej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego:  www.zpkww.pl.

Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowanych zostanie 20 osób, które uzyskają najwyższe wyniki w etapie pisemnym. Nagrodą dla uczestników drugiego etapu konkursu jest pobyt wraz z opiekunami w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie w terminie 29-31 marca 2010 roku. Drugi etap  konkursu odbędzie się pierwszego dnia pobytu, tj. 29 marca.  Drugi etap konkursu będzie mieć charakter ustny. Zadaniem uczestników będzie przedstawienie uprzednio przygotowanej prezentacji projektu jednodniowej wycieczki szkolnej po wybranym obszarze województwa wielkopolskiego. Projekty wycieczek przebiegających w całości (nie licząc dojazdu) w granicach wybranych parków krajobrazowych, uzyskają dodatkowe 2 punkty.

Przewiduje się przyznanie pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca oraz wyróżnień. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Ponadto dziesięć najlepszych projektów wycieczek zostanie opublikowanych na oficjalnej stronie internetowej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego:  www.zpkww.pl. Ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w poniedziałek 29 marca 2010 roku w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie po zakończeniu obrad jury.

Konkurs ma upowszechniać wiedzę o Wielkopolsce.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię