Od czerwca br. kontynuowane są warsztaty dla pracowników Poleskiego Parku Narodowego. Zajęcia mają charakter otwarty i mogą w nich brać udział wszyscy, którzy chcą pogłębić wiedzę przyrodniczą.

Tematyka obejmuje przyrodę Poleskiego Parku Narodowego, ekologię, zasady i  metody ochrony przyrody, zagrożenia dla przyrody Poleskiego PN. Seminaria – prowadzone w formie wystąpień (prezentacji), odbywać się będą cyklicznie raz w miesiącu w Dyrekcji PPN w Urszulinie. Najbliższe spotkanie 17 lipca o godz. 12. Poprowadzi je mgr Szymon Chmielewski z Zakładu Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie i będzie mówił nt. zastosowania zobrazowań satelitarnych i technik GIS do celów ochrony przyrody na terenie Poleskiego Parku Narodowego

 
Plan kolejnych spotkań:

Sierpień – Andrzej Różycki, Elżbieta Kowalik – PPN – Rzadkie gatunki roślin Poleskiego Parku Narodowego – status ochronny, stan populacji, monitoring,
 
25 września, godz. 12.00 – Waldemar Raduj – PPN  – Stare drzewa i martwe drewno w ekosystemach leśnych, 
 
16 października, godz. 12.00 – dr Mariusz Wójcik – Katedra Ekologii i Hodowli Zwierząt Łownych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Metody inwentaryzacji zwierzyny,
 
20 listopada, godz. 12.00 – Anna Myka-Raduj – PPN – Turystyka i edukacja ekologiczna w PPN, 
 
11 grudnia, godz. 12.00 – Agnieszka Chudaś – PPN  – Zastosowanie technik public relations w działalności parków narodowych.

Źródło: www.poleskipn.pl 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię