W dniach 2 – 3 września br. w Warszawie odbędą się przeznaczone dla organizacji ekologicznych warsztaty pt. Wpływ organizacji ekologicznych na politykę ekologiczną UE: działania EEB i możliwości współpracy z polskimi organizacjami ekologicznymi.

Warsztaty organizowane są przez EEB, Centrum Prawa Ekologicznego we Wrocławiu i związek stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. EEB (European Environmental Bureau) jest międzynarodowym związkiem stowarzyszeń skupiającym 140 organizacji ekologicznych z całej Europy, działającym na szczeblu Wspólnoty Europejskiej i współpracującym z Instytucjami unijnymi.

Celem warsztatów jest przede wszystkim prezentacja działalności EEB, możliwości włączania się przez polskie organizacje w tę działalność oraz korzyści, jakie mogą odnieść te organizacje z członkostwa w EEB (udział w procesie tworzenia prawa i polityki na poziomie wspólnotowym, udział w konferencjach, warsztatach i grupach roboczych, dostęp do materiałów itp.).

W czasie warsztatów poruszona będzie także kwestia ochrony bioróżnorodności (zwłaszcza ochrony obszarów Natura 2000), działalności EEB w tym zakresie oraz polityki wspólnotowej dotyczącej bioróżnorodoności.

W trakcie warsztatów przewidziana jest również sesja dotycząca współpracy organizacji pozarządowych i EEB z rządami państw członkowskich (na przykładzie zagadnienia ochrony bioróżnorodności). Zaproszenie do udziału w tej sesji przyjął Minister Środowiska, prof. Maciej Nowicki.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Program warsztatów pobierz 

Więcej informacji

Źródło: www.wiadomosci.ngo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię