Ruszył konkurs fotograficzny Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pt. ?Mój kawałek Europy na Warmii i Mazurach?.

Konkurs jest skierowany do amatorów fotografii w całym kraju, promujących Warmię i Mazury. Fotografia musi zawierać aspekt promocyjny Warmii i Mazur jako regionu zjednoczonej Europy lub Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i Funduszy Europejskich, zawierać wartości wizualno-artystyczne, a także jednoznacznie kojarzyć się z regionem.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie do 10 października br. formularza zgłoszeniowego (dostępny na www.rpo.warmia.mazury.pl) wraz z materiałem konkursowym na adres [email protected] lub na
Sekretariat Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn, z dopiskiem: „Konkurs fotograficzny.”

W Konkursie do wygrania są następujące nagrody sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
– Zwycięzca konkursu w kategorii „Przyroda”- 3 000,- zł.
– Dwa wyróżnienia Uczestników konkursu w kategorii „Przyroda”- po 1 000,- zł.
– Zwycięzca konkursu w kategorii „Architektura”- 3 000,- zł.
– Dwa wyróżnienia Uczestników konkursu w kategorii „Architektura”- po 1 000,- zł.
 – Zwycięzca konkursu w kategorii „Wydarzenie, reportaż, sytuacja”- 3 000,- zł
– Dwa wyróżnienia Uczestników konkursu w kategorii „Wydarzenie, reportaż, sytuacja”- po 1 000,- zł.

Szczegółowe informacje nr. tel. 089 521-96-60 lub 089 521-96-13. 

Źródło: www.rpo.warmia.mazury.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię