Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew oglosilo kokurs recytarorski pn. ?Drzewa ojczyste w poezji?pod honorowym patronatem Andrzeja Stani prezydenta Miasta Ruda Śląska. Przedsięwzięcie adresowane jest do uczniow wszystkich rudzkich szkół.

Konkurs jest częścią realizowanego przez RTPD zadania publicznego „Ruda na zielono”, współfinansowanego  ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Każda ze szkół biorących udział w konkursie ma za zadanie przeprowadzić wewnętrzne eliminacje recytatorskie wśród swoich uczniów, którzy zgłoszą się do pierwszego etapu.

W drodze eliminacji (komisja oceniająca ustanowiona przez dyrektora szkoły) powinna wybrać 1 osobę, która będzie reprezentować szkołę w II etapie konkursu.
Uczniowie powinni zaprezentować (recytować) 1 dowolnie wybrany wiersz o tematyce nawiązującej do piękna drzew i przyrody.

Do prezentacji mogą zostać przygotowane zarówno utwory autorstwa uczniów, jak też wiersze wybrane z tomiku „Drzewa polskie. Ogród wierszy o drzewach”, wydanego przez Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew, w ramach  zadania publicznego „Ruda  na zielono” współfinansowanego przez PO FIO lub z innych źródeł.
Integralną częścią projektu są zajęcia dydaktyczne w dowolnej formie, poświęcone tematowi drzew, ich znaczeniu, roli kulturowej i potrzebie ochrony, przeprowadzone z uczniami jak największej liczby klas, w ramach przedmiotów: język polski, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie. Za pomoc dydaktyczną można wykorzystać publikację RTPD: Drzewa w pomniki zaklęte. Drzewa pomnikowe w Rudzie Śląskiej. 

Finały odbędą się w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 69, w dniu 16. listopada 2010 r. o godz. 10:00
Komisja konkursowa (ustanowiona przez organizatora konkursu) wyłoni najlepszych  deklamatorów.
Przewidziano nagrody za zajęcie  pierwszych 10 miejsc oraz dyplomy za uczestnictwo.
Nagrodami są m. in.  albumy książkowe ufundowane przez Urząd Miasta Ruda Śląska, zestawy wydawnictw książkowych RTPD oraz sadzonki drzew przeznaczone dla szkół albo uczestników według ich uznania.

Partnerzy:
Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii EcoTerra
Urząd Miasta Ruda Śląska –Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urząd Miasta Ruda Śląska – Wydział Rozwoju
Miejski Zakład Obsługi Placówek Oświatowych
Stowarzyszenie Na rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”
Gimnazjum nr 13 w Rudzie Śląskiej
Patroni medialny
Tygodnik „Wiadomości Rudzkie”
TV Sfera

Do prezentacji mogą zostać przygotowane utwory uczniów i wiersze z tomiku „Drzewa polskie. Ogród wierszy o drzewach”, wydanego przez RTPD. / Fot. Larrie Knights, www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię