W ponad 1/5 polskich domów przynajmniej raz na pół roku kupowany jest nowy sprzęt elektroniczny i elektryczny. Ile z tych urządzeń, gdy już przestaną być potrzebne, trafia do odpowiednich punktów zbiórki? Odpowiedzi między innymi na to pytanie szukali uczniowie uczestniczący w konkursie ?Na Tropie Elektrośmieci?.

Młodzież gimnazjalna ze szkół w całej Polsce* prowadziła badanie ankietowe w swoich domach na temat obecności elektrośmieci w najbliższym otoczeniu oraz wiedzy o prawidłowym postępowaniu z tą szczególną grupą odpadów. W badaniu wzięło udział 950 dorosłych respondentów.

Z wyników ankiet wynika, że 64% Polaków potrafi zdefiniować pojęcie elektrośmieci (30% natomiast odpowiedziało „wydaję mi się, że tak”). Równie wysoki odsetek respondowanych (54%) twierdzi, że wie, jaki wpływ na środowisko naturalne mają elektroodpady (kolejne 37% podało odpowiedź „wydaje mi się, że tak”). Tylko 1% naszych rodaków deklaruje, że nie ma żadnej wiedzy na ten temat i co gorsza – wcale nie chce tego stanu rzeczy zmieniać.

Tylko 28% pytanych deklaruje, że niepotrzebne urządzenia elektroniczne i elektryczne oddaje w odpowiednie miejsca, bezpośrednio po zakończeniu korzystania z tych sprzętów. Pozostali robią to raczej przy okazji porządków lub prowadzonych zbiórek (podczas różnego rodzaju akcji itp.).

Według deklaracji respondentów, aż 72% z nich wie, gdzie i jak prawidłowo oddawać elektroodpady. Jednak aż 54% Polaków nie wie co zrobić, gdy sklep, w którym robią „elektrozakupy” odmówi przyjęcia starego sprzętu tego samego rodzaju. Z kolei 47% ankietowanych stara się zwracać uwagę przy zakupie nowych sprzętów na to, czy ich elementy nadają się do recyklingu. Więcej (aż 63% procent konsumentów) zawsze zwraca uwagę na energooszczędność kupowanych przedmiotów.

Wyniki ankiet pokazały, że poza stałymi punktami odbioru elektrośmieci, do których mieszkańcy każdej gminy mogą zanieść swoje elektroodpady, niezwykle istotne jest prowadzenie zbiórek podczas różnego rodzaju akcji w miejscach publicznych, instytucjach (np. w szkołach). W ramach kampanii „Na Tropie Elektrośmieci” przeprowadzona została Wielka Zbiórka Elektrośmieci w Warszawie. Podczas happeningu z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska zebrano ponad 2 tony elektroodpadów przyniesionych przez warszawiaków. W czerwcu trwa również zbiórka w warszawskich firmach i instytucjach.

W trakcie konkursu dla szkół gimnazjaliści w wielu miejscowościach na terenie całego kraju również prowadzili zbiórki elektrośmieci i kampanie promujące tę tematykę w ich społecznościach lokalnych.

Więcej na stronie kampanii www.NaTropieElektrosmieci.pl

Kampania „Na Tropie Elektrośmieci” realizowana jest przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Partnerem Medialnym kampanii jest Radio PLUS, Partnerem Strategicznym ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA, Partnerzy: Sodexo, Tesco; Partner IT: Hewlett-Packard; Patroni Medialni: Tygodnik Głos Nauczycielski, wydawnictwo Edupress.

 

Wyniki ankiet pokazały, że poza stałymi punktami odbioru elektrośmieci, do których mieszkańcy każdej gminy mogą zanieść swoje elektroodpady, niezwykle istotne jest prowadzenie zbiórek podczas różnego rodzaju akcji w miejscach publicznych, instytucjach (np. w szkołach). / Fot. www.natropielektrosmieci.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię