Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uczestniczy w realizacji Działania V.2 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, które ma upowszechnić turystykę rowerową. Teraz czas na konsultacje społeczne.

Powyższe działanie ma na celu rozwój turystyki rowerowej w Polsce Wschodniej i swym zasięgiem obejmuje województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie oraz podkarpackie. W ramach działania planowana jest budowa trasy rowerowej łączącej wszystkie wymienione powyżej województwa. W chwili obecnej trwają prace nad uzgodnieniem przebiegu trasy tak, by możliwie efektywnie połączyć możliwości finansowe z oczekiwaniami społecznymi, a także by trasa obejmowała najciekawsze tereny Polski Wschodniej.
Na etapie konsultacji społecznych niezbędnym wydaje się zasięgnięcie opinii najbardziej zainteresowanych, czyli rowerzystów, dlatego PARP zwraca się z prośbą, by przedstawiciele ogólnopolskich bądź regionalnych (obejmujących wymienione województwa) organizacji zgłosili swą chęć do udziału w konsultacjach mailowo na adres: [email protected].

Zgłoszenia mogą być przekazywane do 11 lipca br., co umożliwi stworzenie listy organizacji informowanych o kolejnych etapach konsultacji. W zgłoszeniu należy podać pełną nazwę organizacji, status prawny, obszar działalności, dane teleadresowe oraz dane osoby upoważnionej do kontaktu.

Źródło: www.zm.org.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię