Projekt ?Elektro odpowiedzialni? skupia w sobie wiele różnorodnych działań. Działania te stanowią m.in. akcje edukacyjno-informacyjne, warsztaty edukacyjne w szkołach i przedszkolach, konkursy, które realizowane są na terenie 5 województw Polski wschodniej: mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Mimo swojej rozmaitości posiadają jeden cel, edukację w zakresie właściwych postaw wobec środowiska przyrodniczego, a konkretnie odpowiedniego postępowania ze Zużytym Sprzętem Elektrycznym i Elektronicznym. Jak ważny i szeroki jest to temat mogła przekonać się zwycięska młodzież, która uczestniczyła w Terenowych Warsztatach Edukacji Ekologicznej konkursu „Rady na elektroodpady”.

Konkurs przebiegał dwuetapowo. W pierwszym etapie zadaniem uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych było wykreowanie filmów obrazujących pomysły na rozwiązania problemów z elektro odpadami. Nadesłane prace zostały ocenione przez Komisję Konkursową, która wybrała 6 najlepszych. Tym samym grupy, które je stworzyły przeszły do II-ego etapu konkursu, którym był udział w Terenowych Warsztatach Edukacji Ekologicznej w Nadbużańskich Ośrodkach Edukacji i Ewangelizacji położonych nad Bugiem.

Wzięli w nich udział uczniowie z Gimnazjum w Sabniach, Gimnazjum w Milejczycach, Liceum w Białymstoku, dwie grupy z Liceum w Łochowie oraz z Gimnazjum w Grochowie. Warsztaty odbyły się w czasie wakacyjnym, łącząc ze sobą edukację i wypoczynek zarówno ten fizyczny jak i duchowy. Kilkudniowe zajęcia odbywały się pod okiem specjalistów z firmy „EduOK treningi szkolenia” oraz Euro Ekspert. Forma prowadzenia warsztatów była dla młodzieży zaskoczeniem. Mogli wykazać się swoją pomysłowością i kreatywnością podczas zajęć z Twórczego myślenia i tworzenia spotów. Każdy dzień był nowym wyzwaniem i poszerzaniem wiadomości z tematu elektro odpadów i sposobów ich zagospodarowania. Pomocne w zrozumieniu tematu recyklingu stały się także wyjazdy do firmy Pol-Blume – zajmującej się recyklingiem i utylizacją Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, oraz firmy Steny gdzie teoria przeobraziła się w praktyczne poznanie.

Młodzież uczyła się także właściwego odczytywania aktów prawnych dotyczących odpadów oraz zdobywała umiejętności związane z tworzeniem filmu m.in.: zasad robienia scenariusza, montażu materiału filmowego i zdjęciowego. Efektem pracy grup był SPOT – krótki film informacyjno-edukacyjny skupiający w sobie przekaz oddziaływania nieprawidłowo składowanego ZSEiE na środowisko naturalne i ludzi. Nie było to łatwe zadanie ale nie niemożliwe co udowodniła każda z uczestniczących w Warsztatach grup. Realizowały one swój własny pomysł na spot gdzie bardzo pomocne okazały się zajęcia z kreatywności w kampaniach społecznych oraz spotkania z kamerzystą i montażystą. Każdy z powstałych filmów będzie poddany ocenie Internautów. Autorskie grupy trzech spotów z największą liczbą głosów zostaną nagrodzone nagrodami indywidualnymi. Zachęcamy do głosowania, o którego początku poinformujemy na stronie www.elektroodpowiedzialni.pl oraz Facebook’u.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zaprasza również do wzięcia udziału w różnych innych działaniach odbywających się w ramach projektu Elektro Odpowiedzialni. Więcej informacji można uzyskać osobiście w biurze KSM w Drohiczynie ul. Kościelna 10 lub pod numerem tel. 85 655 77 55.
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię