W trakcie tegorocznych Targów Edukacyjnych, które odbędą się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskichw terminie 19-21 lutego zostanie zorganizowane odrębne stoisko Eko Forum. Portal ZielonaLekcja.pl spotkacie w pawilonie nr 5, przy stoisku nr 5.

Stoisko będzie skupiało instytucje, których  zadaniami są ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, promocja zrównoważonego rozwoju oraz aktywna  pozaszkolna edukacja przyrodnicza.

Celem przedsięwzięcia jest z jednej strony prezentacja podmiotów zajmujących się wyżej wymienioną działalnością, a z drugiej – ich możliwości w tej dziedzinie edukacji. W tym roku swój udział w Eko Forum zadeklarowały następujące jednostki: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, Fundacja Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu, Fundacja „Pro Terra” Centrum Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Liga Ochrony Przyrody w Poznaniu,  Abrys (portal www.zielonalekcja.pl) w Poznaniu, Zakład Zagospodarowania Odpadów w Suchym Lesie oraz Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju.

Do ich zadań statutowych należy m.in. uzupełnianie wiedzy zdobytej w szkołach przy wykorzystaniu aktywnych metod edukacji ekologicznej. Ta formuła edukacji nawiązuje do Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 oraz Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. W tym roku Eko Forum po raz pierwszy zagości na Targach Edukacyjnych, jednak już planuje się, że impreza na stałe wpisze się w kalendarz targów, stając się przedsięwzięciem symbolicznie rozpoczynającym kolejny rok w dziedzinie edukacji ekologicznej w Wielkopolsce.

Główną grupę odwiedzających Targi Edukacyjne stanowi młodzież szkolna, rodzice i nauczyciele, dlatego też organizacja Eko Forum daje szanse dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców. Celem grupy tworzącej Eko Forum jest realizacja zadań z dziedziny edukacji ekologicznej jak najlepszymi metodami poprzez przekazywanie wiedzy w atrakcyjny sposób, uwzględniając jak najbliższy kontakt z naturą, który oddziałuje na wszystkie zmysły człowieka. 
    
Impreza odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w imieniu którego koordynacją zajmować się będzie Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego – samorządowa jednostka budżetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Na stoisku Eko Forum poszczególni partnerzy przedstawią przykłady własnej działalności, w tym swoją ofertę edukacyjną. Prezentacja dorobku odbędzie się w formie prelekcji, warsztatów, konkursów pokazów filmowych, sesji posterowych itp. Na stoisku Eko Forum będzie można otrzymać kompleksową informację na temat uczestników w postaci konsultacji, wydawnictw oraz innych materiałów informacyjnych i promocyjnych. Goście targów odwiedzający stoisko będą mieli szansę na zapoznanie się ze znaczeniem starych odmian drzew owocowych, bogatym światem owadów, działalnością ośrodków edukacji przyrodniczej, funkcjonowaniem środowiska doliny rzecznej, tajnikami hydrologii i meteorologii, warsztatem pracy leśnika itp. Firma Abrys zaprezentuje tzw. infokiosk – interaktywny punkt informacyjny, który pozwoli na zapoznanie się z ofertą portalu Zielona Lekcja. W trakcie targów na stoisku Eko Forum zostanie wydzielone specjalne miejsce, na którym przedstawione zostaną filmy edukacyjne, prezentujące walory przyrodnicze Wielkopolski oraz filmy przedstawiające w przystępny sposób zagadnienia z dziedziny gospodarki odpadami.

Wszystkich gości Targów Edukacyjnych serdecznie zapraszamy na stoisko Eko Forum. Zachęcamy do aktywnego udziału w licznych warsztatach, prelekcjach i konkursach, w których na zwycięzców czekają nagrody.

 

Stoisko będzie skupiało instytucje, których zadaniami są ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, promocja zrównoważonego rozwoju oraz aktywna pozaszkolna edukacja przyrodnicza.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię