50 szkół w Polsce decyzją Komisji Dotacyjnej otrzymało dotację na realizację własnych projektów od 5 czerwca 2009 do 15 kwietnia 2010. Komisja Dotacyjna przyznała dotację na łączną pule 250.000 PLN. We wszystkich projektach zaprezentowane zostały pomysły na działania proekologiczne, w których realizacji mogli brać udział przedstawiciele społeczności przedszkolnej i szkolnej.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/431/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 kwietnia 2009, trzy Przedszkola z Brzegu: Przedszkole nr 4,6,10 dodatkowo otrzymają dotację na łączną kwotę 100.000 PLN na działania inwestycyjne pn. "Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw".

Program "Szkoły dla Ekorozwoju" wpisuje się w tę strategię, promując edukację na rzecz ekorozwoju. Szkoły jako Lokalne Centra Aktywności Ekologicznej (LCAE) mają mobilizować społeczność lokalną głównie do działań z zakresu ochrony krajobrazu, zarządzania wodą i odpadami oraz do oszczędności i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Listę szkół nagrodzonych można zobaczyć na: www.ekoszkola.pl

Źródło: www.ekoszkola.pl

Posiedzenie Komisji Dotacyjnej. / Fot. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię