Plastikowe odpady na składowisku to marnowanie cennego tworzywa, bije na alarm PlasticsEurope. Można je wykorzystać na wiele sposobów, nie tylko odzyskując sam materiał poprzez recykling, ale także ich wysoką wartość energetyczną w przemysłowych procesach odzysku energii.

Już Po raz czwarty Fundacja PlasticsEurope Polska przypomina o konieczności właściwego postępowania z odpadami z tworzyw sztucznych: każdy z nas powinien zadbać o to, by tak wartościowe surowce jak odpady z tworzyw sztucznych nie trafiały na wysypisko.

W kilkunastu miastach prezentowany będzie plakat pokazuający postać dziewczynki niosącej posegregowane plastiki w połączeniu z hasłem „Segregowanie odpadów – odruch naturalny”.  przesłanie kampanii mówiące o tym, że każdy z nas powinien zadbać o to, by tak wartościowe surowce jak odpady z tworzyw sztucznych nie
trafiały na wysypisko. Plakaty eksponowane będą przez cały sierpień, w tym czasie zaplanowane zostały również spotkania z lokalnymi mediami i dystrybucja materiałów informacyjnych.

Nasza akcja, którą prowadzimy od kilku lat, zwraca uwagę na ważny problem jakim jest nieefektywna gospodarka odpadami w naszym kraju, gdzie ciągle ogromna większość odpadów unieszkodliwianych jest przez składowanie. Ograniczenie składowania wartościowych surowców, jak odpady z tworzyw sztucznych to kierunek od którego nie ma odwrotu. Mamy nadzieję, że ostatnie zmiany w prawie odpadowym pozwolą nadrobić zaległości w tej dziedzinie – mówi dr inż. Kazimierz Borkowski, dyrektor Fundacji PlasticsEurope Polska.

Selektywna zbiórka odpadów to pierwszy krok prowadzący do zmniejszania ilości składowanych odpadów. W ten sposób wg danych GUS z odpadów komunalnych odzyskuje się w Polsce jedynie 7% odpadów z tworzyw sztucznych. Z kolei ze wstępnych danych PlasticsEurope za rok 20101, dotyczących gospodarki odpadami z tworzyw sztucznych wynika, że w Polsce około 20% tych odpadów poddawanych jest recyklingowi i od kilku lat obserwuje się systematyczny wzrost w tej dziedzinie. Kolejne 8% to ilość odpadów poddanych odzyskowi energii poprzez wykorzystanie we wtórnych paliwach stałych. Ponad 70% odpadów z tworzyw sztucznych trafia na wysypisko.

Tak duży udział składowanych na wysypisku, a przez to niewykorzystanych, wartościowych odpadów z tworzyw sztucznych to zjawisko zdecydowanie niepożądane. Tym bardziej, że w krajowych sektorach recyklingu oraz wytwarzania wtórnych paliw stałych występują duże niedobory odpadów tworzyw sztucznych, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych. Kampania ma wykształcić „odruch naturalnego” segregowania plastików. Te wartościowe surowce wtórne w ogóle nie powinny być unieszkodliwiane przez składowanie. Można je wykorzystać na wiele sposobów, nie tylko odzyskując sam materiał poprzez recykling, ale także ich wysoką wartość energetyczną w przemysłowych procesach odzysku energii.

Wreszcie odpady z tworzyw służyć mogą w procesach przemysłowych jako substytut koksu i ropy naftowej, np.przy wytopie stali. Dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do upowszechniania wiedzy o tym, że każdy plastikowy odpad ma wartość – jest cenny z ekologicznego oraz ekonomicznego punktu widzenia
– mówi dr inż. Anna Kozera-Szałkowska, Menedżer ds. Komunikacji Fundacji PlasticsEurope Polska.

Z całkowitej ilości ropy naftowej i gazu blisko 85% jest bezpośrednio spalane, bądź jako paliwo, bądź do produkcji energii lub ciepła. Tylko 4% światowej produkcji ropy naftowej używanej jest do produkcji tworzyw sztucznych, a korzystamy z tej ilości „wielokrotnie” – najpierw w wyrobie z tworzywa, potem właściwie zagospodarowując odpad. Dlatego właściwe zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych jest tak ważne dla racjonalnego wykorzystanie zasobów naturalnych i zrównoważonej gospodarki.
 

Selektywna zbiórka odpadów to pierwszy krok prowadzący do zmniejszania ilości składowanych odpadów. / Fot. www.sxc.hu

Plakat kampanii

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię