24 marca 2009 r. odbędzie się kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych – Świetlik.

Konkurs jest jednoetapowy i odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru w każdej zgłoszonej szkole. Uczniowie będą mieli za zadanie przeprowadzenie zestawu prostych eksperymentów, z użyciem przyrządów i przedmiotów domowego użytku. Eksperymenty można wykonywać w klasach, podczas lekcji lub na kółkach pozalekcyjnych. Można także polecić uczniom wykonanie tych eksperymentów w domu, pod okiem osoby dorosłej. Termin wykonania doświadczeń jest dowolny, jednak wcześniejszy niż 24 marca 2009 r.

Konkurs zostanie przeprowadzony w pięciu grupach wiekowych, właściwych dla klas 2-6 szkoły podstawowej. Dla każdej grupy wiekowej przygotowany zostanie inny zestaw eksperymentów i inny test. Zadania testowe będą zawierały treści dotyczące eksperymentów z zalecanego do wcześniejszego wykonania zestawu (10-30% ogólnej liczby zadań) oraz inne treści ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, astronomia, geografia), dostosowane do wieku uczestników.

Najliczniej reprezentowane szkoły zostaną nagrodzone. Opłata za udział wynosi 6 zł od każdego uczestnika. Uczestnictwo ucznia w konkursie zgłasza jego macierzysta szkoła. Zgłoszenie szkół do udziału w Konkursie następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego do 30 stycznia 2009 r. 

Źródło: www.swietlik.edu.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię