Od 17 do 19 kwietnia w Łagowie Lubuskim potrwa wiosenna Sesja Klubu Przyrodników pt. „Czy udaje się nam powstrzymać degradację przyrody?”. Udział w sesji należy potwierdzić do końca marca.

Program sesji

Czwartek, 16 kwietnia

Od godz. 17.00   Przyjmowanie uczestników
Godz. 19.00   Kolacja

Piątek, 17 kwietnia

Od godz. 8.00   Przyjmowanie uczestników
Godz. 8.30   Śniadanie
Godz. 10.00   Rozpoczęcie sesjiAndrzej Jermaczek – Ochrona przyrody – między pragmatyzmem a utopią
Ludwik Tomiałojć – Zagrożenia dla obszarowej ochrony biernej
Godz. 11.30    Przerwa
Godz. 12.00
Mariusz Kistowski, Katarzyna Michałowska, Anna Szczypińska – Wskaźniki skuteczności ochrony przyrody w polskich dokumentach strategicznych szczebla krajowego i regionalnego – potrzeby a rzeczywistość.
Paweł Pawlaczyk – Wskaźniki skuteczności ochrony a planowanie ochrony przyrody
Godz. 13.30    Obiad
Godz. 14.30
Robert Stańko – Stan zachowania i perspektywy ochrony torfowisk wysokich w Polsce
Piotr Waloch – Stan zachowania torfowisk nakredowych w Polsce północno-zachodniej
Katarzyna Barańska – Krótka historia ochrony muraw kserotermicznych w Polsce
Paweł Pawlaczyk – Stan ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych w lasach Polski
Marek Maciantowicz – Trendy liczebności wybranych gatunków zwierząt na terenie RDLP Zielona Góra
Godz. 17.00    Przerwa
Godz. 17.30    SESJA POSTEROWA

ZGŁOSZONE POSTERY:

Agnieszka Gawrońska, Arkadiusz Gawroński – Skuteczność ochrony w rezerwatach województwa wielkopolskiego
Patryk Chapiński, Andrzej Jermaczek – Ochrona rezerwatowa na Ziemi Lubuskiej – sukces czy porażka?
Patryk Chapiński – Skuteczność ochrony torfowisk – doświadczenia szwedzkie i polskie
Dorota Gawenda-Kempczyńska, Tomasz Załuski, Iwona Paszek, Iwona Łazowy-Szczepanowska – Stan zachowania i sposoby ochrony rzadkich składników flory Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
Godz. 19.00    Kolacja
Godz. 20.00    Ognisko, spotkanie towarzyskie
 
Sobota, 18 kwietnia

Godz. 8.00    Śniadanie
Godz. 9.00
Lesław Wołejko – Możliwości ochrony bioróżnorodności na terenach wiejskich
Marta Jermaczek-Sitak  – Pakiety przyrodnicze programów rolnośrodowiskowych – czy są szansą dla zagrożonych zbiorowisk łąk i pastwisk?
Piotr Wasiak – Zespoły ptaków łąk i pastwisk w Górach Kamiennych – czy programy rolnośrodowiskowe zahamują wymieranie ptaków krajobrazu rolniczego?
Godz. 10.30    Przerwa
Godz. 11.00
Robert Stańko – Mechanizmy i procesy decydujące o odporności na degradację dolin niewielkich rzek na przykładzie doliny Pliszki.
Maria Herbichowa, Paulina Ćwiklińska, Agnieszka Budyś – Restytucja roślinności torfowiskowej po przemysłowym wydobyciu torfu – założenia, dotychczasowe doświadczenia i wyniki, pytania otwarte.
Błażej Chmielecki, Anna Halladin-Dąbrowska, Piotr Niedźwiedzki, Natalia Ratajczyk – Perspektywy ochrony cennych gatunków i siedlisk obszaru Natura 2000 „Łąka w Bęczkowicach”
Jakub Grabowski, Emilia Kil, Adam Kubiak, Piotr Niedźwiedzki, Marta Turtoń, Izabela Zając – Flora naczyniowa Jeziora Dołgie Wielkie (Słowiński Park Narodowy) i jej zmiany w ostatniej dekadzie
Anna Sołtys – Lelek, Beata Barabasz – Krasny – Skuteczność stosowanych form ochrony flory i roślinności w Ojcowskim Parku Narodowym.
Katarzyna Woźniak – Skuteczność ochrony przyrody w parku narodowym – refleksje ze Słowińskiego Parku Narodowego
Godz. 14.00    Obiad
Godz. 15.00
Maria Urbańska – Jak silnie zdegradowane jest środowisko? Pytanie, na które mogą udzielić odpowiedzi badania zespołów mięczaków.
Zofia Książkiewicz – Perspektywy ochrony rzadkich gatunków ślimaków lądowych w Polsce.
Grzegorz Maciorowski, Tadeusz Mizera, Viktoria Takacs – Problemy ochrony orlika grubodziobego Aquila clanga w dolinie Biebrzy
Sabina Nowak, Robert W. Mysłajek – Wilki na zachód od Wisły – rozmieszczenie, liczebność i skład pokarmu wilków rekolonizujących lasy środkowej i zachodniej Polski
Przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – "Możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony przyrody ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+"
Godz. 18.00    Kolacja
Godz. 19.00    JAK ONI TO ROBIĄ? – OCHRONA PRZYRODY W KRAJACH DALEKICH I TYCH BLIŻSZYCH (zachęcamy do przywiezienia i prezentacji własnych materiałów)

Niedziela, 19 kwietnia

Godz. 8.00    Śniadanie
Godz. 9.00    Wycieczka – sukcesy i porażki ochrony przyrody na Ziemi Lubuskiej 
Godz. 14.00    Powrót z wycieczki, obiad
 
Źródło: www.kp.org.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię