Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach projektu „Sowy Polski” przewidziała również aktywizację dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie konkursów: ?Sowi las?, ?Sówka mądra główka? i ?Sowa mądra głowa?.

Konkurs „Sowi las” to konkurs na różnego rodzaju akcje edukacyjne (np. w postaci zabawy karnawałowej lub tanecznej, na której będą użyte przebrania i wystrój sali w stylu "Sowi las", warsztaty, spotkania z przyrodnikiem, wystawy plastyczne, teatrzyki) przeprowadzone w danej placówce (przedszkole, szkoła podstawowa) na temat sów. Sprawozdanie z jej wykonania można przesłać na adres Fundacji np. w formie  fotoreportażu, prezentacji multimedialnej, filmu itp. Praca musi zostać wykonana grupowo (np. grupa/y przedszkolne, klasa/y, kółko ekologiczne). W Konkursie mogą brać udział grupy przedszkolne oraz klasy szkół podstawowych z terenu Polski pod nadzorem nauczyciela, wychowawcy przedszkola lub szkoły lub innej placówki prowadzącej działalność edukacyjną.

„Sówka mądra główka” to konkurs literacki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Polski na najlepsze opowiadanie, bajkę, komiks, tomik wierszyków o sowach itp. Kryterium oceny nadesłanych prac wykonanych indywidualnie będzie pomysłowość, oryginalność oraz wkład w przygotowanie. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zwycięskich prac. Przewidziano nagrodzenie 10 osób w postaci: sprzętu turystycznego. Nagrody zostaną przesłane pocztą do nagrodzonych uczestników.

W Konkursie „Sowa mądra głowa” mogą brać udział grupy przedszkolne oraz klasy szkół podstawowych (nauczania zintegrowanego I – III) z terenu Małopolski pod nadzorem nauczyciela, wychowawcy przedszkola, szkoły lub innej placówki prowadzącej działalność edukacyjną. Celem konkursu jest zorganizowanie przez grupę/placówkę (przedszkole, szkoła podstawowa) przedstawienia zainspirowanego literaturą na temat sów (np. bajkami, wierszami). Sprawozdanie z wykonania akcji edukacyjnej można przesłać na adres Fundacji np. w formie fotoreportażu, prezentacji multimedialnej, filmu. Nagrodą jest pokaz żywych ptaków drapieżnych m.in.: sów, połączony z prelekcją o tych ptakach.

Zgłoszenia i terminy:

Prace można składać osobiście w siedzibie Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych lub wysłać na adres:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
31-121 Kraków, ul. Czysta 17/4,
* biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

Termin składania prac upływa 30 listopada 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 31 grudnia 2010 r. i zostanie opublikowane na stronie internetowej Konkursu www.sowy.eco.pl najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010r. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze 10 prac. Nagrodzone placówki zostaną poinformowane listownie i mailowo.

Informacje dodatkowe:
Regulamin w/w konkursów dostępny jest na stronie internetowej: www.sowy.eco.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 631 57 31

 

Nagrodą w konkursie „Sowa mądra głowa” jest pokaz żywych ptaków drapieżnych m.in.: sów, połączony z prelekcją. / Fot. Romuald Mikusek

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię