Ścieżka edukacyjna ma na celu przybliżenie zasad funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych oraz zapoznanie dzieci i młodzieży i studentów z działaniami podejmowanymi przez Zakład Zagospodarowania Odpadów na terenie miasta Poznania.

Nazwa ścieżki Ścieżka na składowsku odpadów w Suchym Lesie
Długość ścieżki 0,85 km
Czas przebycia 45 min.
Trasa (miasta) Składowisko odpadów, ul. Meteorytowa 1, Suchy Las pod Poznaniem (składowisko położone jest na północnym stoku Góry Morskiej i graniczy z terenami poligonu Biedrusko)
Opis (krótki)

Na terenie składowiska odpadów miasta Poznania, przy ul. Meteorytowej 1 w Suchym Lesie organizowane są liczne zajęcia edukacyjne dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, a także uczelni wyższych.

Ścieżka składa się z pięciu przystanków, które zaopatrzone zostały w tablice edukacyjne. Pierwszym przystankiem jest ogródek recyklingowy, który zbudowany jest ze szklanej kolumny, zawierającej zmieszane opakowania oraz z kompletu pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych. Na jej podstawie przedstawiony zostaje system segregacji odpadów na terenie miasta Poznania.

 Ścieżka przybliża odwiedzającym funkcjonowanie składowiska odpadów. Odwiedzający mają możliwość zapoznania się ze sposobem pozyskiwania gazu składowiskowego, a następnie przetwarzania go na energię elektryczną i cieplną w elektrociepłowni zlokalizowanej na składowisku.

W trakcie wizyty uczniowie poznają również sposoby oczyszczania wód odciekowych powstających podczas składowania odpadów. Przedstawione zostają działania podejmowane podczas eksploatacji składowiska, uwzględniające jego monitoring, funkcjonowanie oczyszczalni odcieków, elektrowni biogazu, a także rekultywację po zakończeniu eksploatacji.

Ukazany zostaje system selektywnej zbiórki surowców wtórnych. Pracownicy Zakładu Zagospodarowania Odpadów zachęcają uczestników do samodzielnej segregacji odpadów w gospodarstwach domowych. W

Każda grupa oprowadzana jest przez przewodnika, który doskonale zna zagadnienia związane z funkcjonowaniem składowiska oraz gospodarką odpadami.

Fragment ścieżki edukacyjnej na składowisku odpadów w Suchym Lesie. / Fot. ZZO Poznań

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię