Nazwa ścieżki
Ścieżka ekologiczna Lasu Szczepanowskiego z elementami kulturowymi Szczepanowa
Długość ścieżki
Ok. 2 km
Czas przebycia
Ok. 3 godz.
Trasa (miasta)
 Brzesko, Jadowniki, Mokrzyska, Szczepanów
Opis (krótki)
Na poszczególnych przystankach ścieżki  można zapoznać się o z „życiem” Lasu Szczepanowskiego, działalnością Lasów Państwowych Nadleśnictwo Brzesko, Koła Łowieckiego „JEDNOŚĆ” a także obiektami sakralnymi Szczepanowa.
 
Na trasie ścieżki znajduje się 5 głównych przystanków z opisem ważniejszych miejsc oraz 7 małych tablic informacyjnych, są także miejsca na odpoczynek (Pasja, Przystanek nr II, Szałas Koła Łowieckiego). Będąc na ścieżce należy zwrócić uwagę na znajdujące się opisy gatunków drzew a także na budki dla ptaków które zostały umieszczone na drzewach.
 
Przebywając na terenie Lasu możemy spotkać wiele gatunków ptaków (tj. dzięcioła zielonego, kowalika, kosa czy sójkę), roślin (jeżyna fałdowana, zawilec gajowy, czworolist pospolity czy konwalia majowa) oraz grzybów (borowik szlachetny, podgrzybek brunatny, muchomor sromotnikowy oraz opieńka miodowa).
 
Atrakcją Lasu Szczepanowskiego jest pomnik przyrody „ Romeo i Julia”.  Są to dwa drzewa rosnące ok. 200 od głównego szlaku topole osiki, wyjątkowe ze względu na obwód pnia wynoszący dla jednego z nich 385 cm na wysokości 130 cm, to z jego korzeni wyrasta drugie, mniejsze drzewo. Imiona dla topól zostały wybrane w drodze konkursu.
 
Ukoronowaniem wędrówki jest zwiedzanie pobliskiego Szczepanowa, miejsca otoczonego kultem ze względu na narodziny św. Stanisława. To tu znajdują się m.in. Lipa św. Stanisława (którą wg. legendy święty posadził korzeniami do góry), studnia św. Stanisława w której został on obmyty po urodzeniu czy kościół gotycki ufundowany w 1470r. przez Jana Długosza.
Ścieżka, wg uznania, może być poszerzana o kolejne elementy. Jej naturalnym przedłużeniem jest utworzona na terenie „Trzech Stawów”, ścieżka przyrodnicza opisująca  miejscowy ekosystem- ryby, ptaki oraz roślinność otaczającą akwen.

Kolejnym elementem o który może zostać powiększona trasa wędrówki jest zabytkowy Cmentarz Wojskowy z czasów I Wojny Światowej w Sterkowcu- Dziekanowie. Na Cmentarzu pochowanych jest łącznie 148 żołnierzy, w 3 grobach masowych oraz 6 pojedynczych. W mogiłach spoczywa 24 znanych z nazwiska żołnierzy austrowęgierskich oraz 124 nieznanych z armii rosyjskiej. Nagrobki pochodzą z listopada 1914 roku. W głównej części cmentarza znajduje się wielki drewniany krzyż na masywnym cokole. Cmentarz został całkowicie odnowiony w 2006 roku.

 
Kolejnym etapem rozbudowy jest również utworzenie dodatkowych jej elementów, przy współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami, tj. zwiedzanie oczyszczalni ścieków oraz  zakładu  przerobu tworzyw sztucznych.
Inicjatorem i wykonawcą ścieżki jest Urząd Miejski w Brzesku z udziałem Lasów Państwowych Nadleśnictwo Brzesko oraz Koła Łowieckiego „JEDNOŚĆ” a  także Koło Wędkarskie.

Do opisu ścieżki wykorzystano materiały  przygotowane przez młodzież szkolną Gminy Brzesko w ramach konkursu pt.  „Brzesko – Czysta Gmina”, a głównie opracowane przez Szkołę Podstawową w Szczepanowie, Szkołę Podstawową w Mokrzyskach oraz Szkołę Podstawową Nr 3 w Brzesku.

 
 

Tablica informacyjna – Przystanek nr 1.

Opieńka miodowa.

Sójka.

Dzięcioł zielony.

Gotycki Kościół w Szczepanowie.

Lipa Św. Stanisława.

Studnia Św. Stanisława.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię