Ta ścieżka o długości 2,5 km rozpoczyna się w pobliżu wsi Jerutki przy osiedlu domków letniskowych. Trasa prowadzi przez las wzdłuż jeziora Marksoby, które jest niezwykle malownicze.

Nazwa ścieżki Ścieżka dydaktyczna „Jezioro Marksoby"
(Nadleśnictwo Spychowo,
12-150 Spychowo
Ul. Mazurska 3
Tel. 89 622 50 82
[email protected])
Długość ścieżki 2,5 km
Czas przebycia
Trasa (miasta) Osiedle domków letniskowych w pobliżu wsi Jerutki nad jeziorem Marksoby.
Opis Ścieżka ta jest zlokalizowana nad  jeziorem Marksoby, które są niezwykle malownicze a każda zatoczka odkrywa przed nami nowy krajobraz. Trasa prowadzi przez zmieniające się siedliska leśne – bujna roślinność zielna, mnogość gatunków drzew i krzewów. Możemy spotkać wiele rzadkich gatunków ptaków – orła bielika, rybołowa oraz najprzeróżniejsze ptactwo wodne. Ścieżka ta leży na trasie rowerowej „Szlak Juranda” Do atrakcji historycznych możemy zaliczyć tu linie umocnień Prus Wschodnich. Są to umocnienia które ciągną się przez całe Mazury aż do Królewca.

Na trasie ścieżki znajduje się 7 tablic o następującej tematyce:
Tablica z trasą ścieżki i zasadami porządkowymi, historia umocnień, poznajemy drzewa i zwierzęta leśne, budowa jeziora.

Źródło: Nadleśnictwo Spychowo

Jedna z tablic edukacyjnych na ścieżce. / Fot. Nadleśnictwo Spychowo

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię