Wystartowały zapisy do organizowanego przez NFOŚiGW programu Sokół, którego celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania technologii przemysłowej na środowisko. Do rozdysponowania jest aż 1 mld zł.

Propozycje wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych, które mają służyć ograniczeniu oddziaływania zakładów, instalacji lub urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii, wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS 7,8,11,12) można zgłaszać w rozpoczynającym się dzisiaj naborze wniosków do programu Sokół.

Przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakończy nabór 30 listopada.

W programie Sokół przewidziano dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki na warunkach preferencyjnych (faza B+R) oraz finansowanie zwrotne z możliwością częściowego umorzenia lub nowatorski instrument finansowy w postaci inwestycji kapitałowych (dotyczy fazy wdrożenia technologii). Budżet I konkursu wynosi 1 mld zł (dotacje na fazę B+R ? 50 mln zł; finansowanie zwrotne fazy W ? 950 mln zł).

Beneficjentami programu mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 obowiązującej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Źródło: portalkomunalny.pl

Fot. dephositphotos

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię