W ramach Programu Aktywnej Edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju ?Eko-Herkules?, Instytut na rzecz Ekorozwoju przygotował publikację ?Jak zachować rozwój zrównoważony terenów otwartych?. Publikacja pod redakcją Jolanty Kamienieckiej, Bożeny Wójcie i Franciszka Jackla, zamyka serię czterech zeszytów edukacyjnych pod tytułem ?Innowacyjne podejście do zrównoważonego rozwoju?.

Walorem publikacji jest fakt, iż stanowi ona zapis społecznej debaty z udziałem 85 specjalistów.

Najważniejsze obszary o znaczeniu turystycznym znajdują się na wiejskich terenach otwartych.  Dominują one nad Bałtykiem, w Karpatach, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, Mazurskich tych przestrzeniach koncentrują się problemy związane z nadmiernym zainwestowaniem i presją turystyczną na środowisko przyrodnicze i społeczne.  Kluczową rolę, zapobiegającą kolizjom interesów odgrywa  samorząd gminny poprzez planowanie przestrzenne i strategiczne, a w zakresie decyzji ponadlokalnych – samorządy województw.  Znaczna część obszarów otwartych podlega degradacji, także w odniesieniu do walorów przyrodniczych i kulturowych. 
W dyskusji poruszającej różne aspekty, zastanawiano się: czy istnieje możliwość szacowania wartości przestrzeni? Dobrze, że-  obok negatywnych przykładów – pojawiły się liczne pozytywne, ilustrujące wzrastający  poziom świadomości ekologicznej wielu społeczności lokalnych.

Te sam Instytut, od początku swojego istnienia, prowadzi tzw. Barometr zrównoważonego rozwoju. Publikacja Barometr zrównoważonego rozwoju 2008/2009 zawiera wyniki  monitorungu za rok 2008. W publikacji znajduje się również artykuł Jolanty Kamienieckiej „natura 2000 – nowym wyzwaniem dla turystyki”. Autorka uzasadnia, że idea „Natury 2000” nie tworzy barier dla turystyki, lecz wprost przeciwnie – daje zupełnie nowe szanse. Turystyka przyjazna środowisku staje się po prostu modna, choć właściwe turystyczne użytkowanie obszarów „Natura 2000” wymaga spełnienia dodatkowych warunków. .Natura 2000 ma szansę stać się więc także nową marką turystyczną.

Źródło: www.ine-isd.org.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię