Do 30 kwietnia rekrutacja na trzynastą już edycję szkoły letniej „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce” realizowaną przez Fundację Sendzimira oraz Centrum Rozwiązań Systemowych we współpracy z University of Florida, Akademią Górniczo-Hutniczą oraz Baltic University Programme.

Kurs odbędzie się od 4 do 25 lipca 2010 r., w Ośrodku Konferencyjnym PAN w Mogilanach koło Krakowa. Weźmie w nim udział międzynarodowa, interdyscyplinarna grupa studentów, działaczy NGO i naukowców z państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz regionu Morza Bałtyckiego. Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne, zaś zgłoszenia w języku angielskim należy nadsyłać na adres [email protected].

Szkoła letnia "Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce" to intensywny, interdyscyplinarny kurs prowadzony przez wybitnych polskich i zagranicznych ekspertów, obejmujący między innymi  takie zagadnienia, jak etyka środowiskowa, ekonomia ekologiczna, ekologia systemowa, problematyka zasobów naturalnych, zrównoważony rozwój społeczny czy zrównoważone budownictwo i architektura. W programie kursu znajdują się również wykłady, debaty, warsztaty, gry symulacyjne, zajęcia terenowe oraz praktyczne projekty realizowane we współpracy z sektorem biznesowym oraz lokalną społecznością. Dla wielu absolwentów kurs jest przepustką do kariery w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

W czasie studiów nie spodziewałam się, że w Polsce tak szybko rozwinie się branża związana z CSR i zrównoważonym rozwojem. Jeszcze kilka lat  temu te obszary były u nas znane grupie zapaleńców, mówi Ewa  Zamościńska, absolwentka kursu, obecnie konsultantka w firmie CSRinfo. Dzięki  Konkursowi Małych Grantów, przyznawanych absolwentom kursu (ale nie tylko!), którzy napiszą projekt na ciekawą inicjatywę po zakończeniu kursu, wiele osób ma szansę rozpocząć swoją karierę w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Wiele nowych fundacji stoi przed problemami finansowymi na początku działalności. Kontakt z ludźmi z kursu letniego Sendzimira oraz fundusze z Konkursu Małych Grantów zapewniły nam komfortową sytuację przy rozwoju naszych działań. mówi Joanna Mieszkowicz, również absolwentka kursu i prezes Fundacji Aeris Futuro, którą założyła dzięki inspiracji i wsparciu Fundacji Sendzimira. Tym uczestnikom kursu, którzy chcieliby zneutralizować ślad węglowy (carbon footprint) swojego przyjazdu do Mogilan, Aeris Futuro oferuje taką możliwość poprzez zasadzenie odpowiedniej ilości drzewek.

W dorobku kursu znajdują się projekty zrealizowane we współpracy z takimi firmami i społecznościami lokalnymi jak: IKEA Kraków, BP Polska, Hotel Sheraton Kraków, Bank Ochrony Środowiska czy gminy Zawoja, Czeladź oraz Karpacz.

Źródło: www.sendzimir.org.pl.

Szkoła letnia „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce” to intensywny, interdyscyplinarny kurs prowadzony przez wybitnych polskich i zagranicznych ekspertów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię