Porozumienie Rowerowe zaprasza lubelskie szkoły do skorzystania z bezpłatnych zajęć edukacyjnych dotyczących roweru jako elementu systemu transportowego nowoczesnego miasta, pt. ?Rower jest OK, czyli dlaczego warto jeździć rowerem w mieście?. Program adresowany jest do szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

W ramach prelekcji organizatorzy chcą przedstawić korzyści i zagrożenia (problemy bezpieczeństwa!)  wynikające z używania roweru jako środka lokomocji w mieście, a także zapoznać młodzież z ideą zrównoważonego transportu w mieście, jako alternatywą dla problemów wynikających z nadmiernego obecnie wykorzystywania samochodów (korki, zanieczyszczenie powietrza, hałas, kryzys paliwowy).

Zajęcia, zaplanowane na 2 godziny lekcyjne (90 minut), będą miały formę prezentacji multimedialnej, połączonej z pokazem filmu oraz dyskusją. Prelekcja zakończy się konkursem z nagrodami. W programie wziąć może udział wybrana klasa lub kilka klas z jednej szkoły. Zajęcia mogą odbywać się w terminie do 31 maja włącznie.

Nauczycieli zainteresowanych warsztatami organizatorzy proszą o przesłanie informacji na adres  email: [email protected] z dopiskiem „Rowerowe Przyspieszenie” lub tel. 501-769-396. Dokładny termin zajęć zostanie ustalony indywidualnie. Z uwagi na ograniczoną liczbę spotkań, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Źródło: EkoLublin

 

Na zajęciach zostanie poruszone m.in. zagadnienie bezpieczeństw. / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię