Od 14 do 31 lipca Internauci mogą sprawdzić stan swojej wiedzy na temat ekologii. Urząd Miasta Kobyłka zorganizował Quiz z cennymi nagrodami.

Zasady Quizu Ekologicznego:
1. Quiz Ekologiczny rozpocznie się we wtorek 14.07.2009 o godz. 12.00. Wtedy to na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka: um.kobylka.pl umieszczony zostanie zestaw dwudziestu jeden pytań.
2. Zgłoszenia można przesyłać do piątku 31.07.2009 do godz. 24.00 na adres e-mail: [email protected] Każde zgłoszenie powinno zawierać odpowiedzi na pytania, imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy i adres e-mail uczestnika.
3. Za prawidłową odpowiedź na pytanie przyznane zostaną punkty (1-3 – w zależności od skali trudności pytania). Zwycięzcą quizu zostanie uczestnik, który zgromadzi najwięcej punktów. W przypadku, kiedy kilku uczestników osiągnie taką samą liczbę punktów, o tym, który z nich zajmie wyższą lokatę, zadecyduje kolejność zgłoszeń.
4. Nagrody:
1 miejsce – Aparat cyfrowy marki Samsung model S1070
2 miejsce – Kosiarka elektryczna firmy MAKITA ELM3300 1100W
3 miejsce – Podkaszarka IKRA MOGATEC RT 50 CT SHARK
miejsca 4-10 – zestaw ekologiczny: 2 żarówki energooszczędne firmy Philips, mały kompostownik z zestawem worków, torba ekologiczna oraz koszulka.
5. Rozwiązanie quizu oraz nazwiska laureatów ukażą się na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka w poniedziałek 03.08.2009 w godzinach popołudniowych. Nagrody będzie można odebrać w siedzibie Gminy Kobyłka, ul. Wołomińska 1 w pokoju nr 19.
6. We wszystkich sprawach spornych oraz w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator Quizu.

Ważna jest godzina ukazania się pytań (wtorek, 14 lipca 2009 r., godz. 12.00!). W przypadku takiej samej ilości punktów o lokatach w quizie zadecyduje kolejność przysyłania zgłoszeń. Zachęcamy do udziału w quizie! Nagrody czekają! Konkurs internetowy połączony jest z akcją finansowaną ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (http://www.wfosigw.pl/) w ramach zadania pod nazwą "Nie zaśmiecaj naszej małej Ojczyzny, nie żyjesz w niej sam".
 

Pytania – QUIZ EKOLOGICZNY (do zdobycia 43 punkty) – fotografie do pytań obok


1) W którym roku został utworzony Rezerwat przyrody Grabicz? (1 pkt)
2) Podaj liczbę aptek na terenie Kobyłki do których mieszkańcy mogą oddać przeterminowane leki? (1 pkt) Podaj nazwy ulic na jakich się one znajdują (2 pkt)
3) W jakim kraju zapoczątkowano Akcje Sprzątania Świata? (1 pkt)
4) Jaki kolor mają worki do jakich należy wrzucać puszki? (1 pkt)
5) Co oznacza ten znak? (odpowiedź powinna zawierać dwa wyrazy) (3 pkt)  
6) Patronem ekologów jest… (1 pkt)
7) Podaj dokładną powierzchnię Rezerwatu przyrody Grabicz na terenie Kobyłki (można pomylić się o 0,20 ha) (2 pkt)
8) "Pola Nadziei" znajdujące się przy każdej ze szkół w Kobyłce zdobi kwiat… (2 pkt)
9) Zdjęcie przedstawia gatunek występujący w Rezerwacie Grabicz – wpisany do Czerwonej Księgi Gatunków Ginących i Zagrożonych jako krytycznie zagrożony. O jaki gatunek chodzi? (3 pkt)
10) Ile pomników przyrody znajduje się na terenie miasta Kobyłka? (3 pkt)
11) Podaj nazwy 3 produktów, które według ogólnopolskiej akcji „Nie marnuj jedzenia" znajdują się na liście 10 produktów, które najczęściej marnujemy. (3 pkt)
12) Jaką wysokość ma głaz narzutowy ("głaz Edmunda") znajdujący się na terenie rezerwatu Grabicz i będący pomnikiem przyrody? (można pomylić się o 0,1 metra) (3 pkt)
13) Jednym z najstarszych oznaczeń ekologicznych na świecie jest "Der Blaue Engel". Jak brzmi nazwa tego znaku w języku polskim? (1 pkt) W którym roku po raz pierwszy go przyznano? (2 pkt)   
14) Znaczne obszary w północnej i zachodniej części miasta położone są w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W którym roku z rozporządzenia wojewody warszawskiego utworzono WOCK ? (2 pkt)
15) Gdzie w Kobyłce możemy oddać bezpłatnie uszkodzony lub zepsuty toster? Podaj nazwę firmy i adres. (2 pkt)
16) Na poniższym zdjęciu przy stacji Kobyłka-Ossów widnieje drzewo (z prawej strony). Jaki to gatunek? (2 pkt)
17) Kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi? (1 pkt)
18) 5 maja 2009r. portal urzędowy kobylka.pl włączył się w niekonwencjonalną akcję portalu netbird.pl, której celem jest ukrócenie procederu pozbywania się odpadów na terenie lasów, koryt rzecznych czy przydrożnych rowów. O jaką akcję chodzi? Podaj nazwę. (2 pkt)
19) Urodzony 19.04.1944 – polski leśnik, profesor, polityk, pracownik naukowo-dydaktyczny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. O kogo chodzi? (2 pkt)
20) Jakiej pojemności są worki przeznaczone na papier, które można otrzymać w Urzędzie Miasta Kobyłka przy ul. Wołomińskiej 1? (1 pkt)
21) Ile szkółek leśnych znajduje się na terenie Kobyłki? (2 pkt)
 
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: [email protected] Każde zgłoszenie powinno zawierać odpowiedzi na pytania, imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy i adres e-mail uczestnika. Prosimy o udzielanie konkretnych odpowiedzi na pytania (na przykład jeżeli w pytaniu chodzi o osobę to proszę podać tylko imię i nazwisko!). Na maile czekamy do piątku, 31 lipca 2009, do godz. 24.00.
 
 
Źródło: um.kobylka.pl

Quiz pytanie nr 5

Quiz pytanie nr 9

Quiz pytanie nr 13

Quiz pytanie nr 16

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię