To hasło majOSTaszkowego Konkursu Ekologicznego, którego organizatorem jest Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ?MZO? wspólnie z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski.

Celem kampanii jest ochrona środowiska przed szkodliwymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych oraz dotarcie do mieszkańców poprzez dzieci i młodzież z informacją na temat właściwego postępowania z odpadami.  Mając na uwadze troskę o środowisko naturalne, a także ilość odpadów jaką generuje społeczeństwo stajemy przed problemem ograniczania ich intensywnego powstawania.

Chcąc podnieść świadomość ekologiczną społeczeństwa ZOiGO „MZO” S.A. zachęca do selektywnej zbiórki odpadów oraz pogłębia poziom wiedzy na temat właściwych zasad gospodarowania odpadami. Ponieważ niestety jeszcze nie wszyscy prowadzą segregację w swoich domach, wiele niebezpiecznych dla środowiska odpadów trafia na składowisko. Zbierając selektywnie np. baterie, korki plastikowe, puszki chronimy środowisko naturalne, a  zebrane surowce trafią do odzysku.
Podczas festynu przypomnimy również o zbliżającym się DNIU BEZ ŚMIECENIA obchodzonym w 11 maja 2010r. Nawiązując do obchodów święta zwrócimy uwagę, aby w pracy, domu czy szkole, kiedy pijemy oraz jemy „śmiecić świadomie i z rozsądkiem” – SEGREGUJĄC.

Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas tegorocznego Festynu Miejskiego majOSTaszki 8 maja 2010r. Atrakcyjne nagrody zostaną ufundowane przez ZOiGO „MZO” , Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski oraz Organizację Odzysku REKOPOL..

 

Celem kampanii jest ochrona środowiska przed szkodliwymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. / Fot. www.sxc.hu

Zdjęcie z ubiegłorocznej edycji. / Fot. MZO

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię