Puszcza Pyzdrska

Region – walory przyrodnicze i kulturowe. 

Geograficznie Puszcza Pyzdrska położona jest na Równinie Rychwalskiej, która od północy graniczy z Doliną Konińską, będącą rozszerzeniem  Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej. Hydrograficznie Puszcza położona jest w dorzeczu rzeki Warty , przepływają przez nią jej lewobrzeżne dopływy Prosna i Czarna Struga ( Bawół). Granice obszaru wyznaczają: rzeka Warta na północy, Prosna na zachodzie, na południu są to północne granice lasów w Brudzewie, Jarantowie i  Zbiersku, na wschodzie zaś umownie jest to linia na szosie nr 25 Zbiersk – Rychwał biegnąca do Rzgowa.

Na obszarze Puszczy Pyzdrskiej spotykamy szereg ekosystemów; z uwagi na piaszczystą, nieurodzajną glebę dominują  tutaj siedliska borowe, czyli lasy iglaste zajmujące 91,2 % regionu, dalej znajdują się wydmy -największą spotkać można pomiędzy wsiami Stara Ciświca i Lądek,  tereny podmokłe zajmujące tylko 0,4 %  powierzchni, największe skupisko bagienne leży w dolinie Czarnej Strugi i stanowi znaczącą ostoję ptaków,  łąki słonolubne koło wsi Trzcianki, a także naturalne lasy łęgowe nad nieuregulowaną rzeczką Bawół.

Wśród przyrodniczych ciekawostek spotykamy także okazy dębów o obwodach ponad 7 metrów w Grodźcu i w Kotwasicach oraz największe skupisko paproci długosz królewski na Ciświckim Bagnie.

Zasoby puszczańskiego środowiska przyrodniczego objęto ochroną prawną: Nadwarciański Park Krajobrazowy, obejmujący północną część puszczy, chroniący starorzecza, zarośla nadrzeczne, łąki zalewowe, Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmujący fragment doliny Warty od Pyzdr do Sługocinka , obszar Natura 2000 – Dolina Środkowej Warty typ ptasi, rozciągający się od Uniejowa  po Nowe Miasto nad Wartą, obszar Natura 2000 Ostoja Nadwarciańska – typ siedliskowy chroniący  zróżnicowane ekosystemy wydmowe, torfowiskowe i bagienne .

Walory kulturowe regionu wynikają z jego bogatej historii. Oto na tym terenie przeplatały się losy handlarzy gęsi, Olędrów, a także Żydów.  W pejzaż regionu wpisują się ukwiecone kapliczki na rozstajach dróg . Świadectwem dziejów są  porzucone domy z żelaza, wykonane z pozyskiwanej z miejscowych torfowisk rudy darniowej. Ruda darniowa zawiera w swoim składzie niewielką ilość żelaza i stanowi świetny materiał budulcowy, m.in. dzięki właściwościom wentylacyjnym. Pobliska miejscowość Zagórów natomiast słynęła z hodowli gęsi i tradycyjnego wypasu krów na żyznych łąkach.

Obszar Puszczy Pyzdrskiej jest kompleksem leśnym, który w latach 1387- 1793 stanowił w 1/6 własność miasta Pyzdry; stąd właśnie wzięła jego nazwa. W XVI wieku na tych terenach nastąpiło osadnictwo olęderskie, przejawiające się  zajmowaniem trudnych zalewowych terenów przez Holendrów – mennonitów na specjalnych warunkach. Przebiegała tu także granica zaboru pruskiego i rosyjskiego.

Puszcza Pyzdrska  Puszcza Pyzdrska  Puszcza Pyzdrska  Puszcza Pyzdrska  Puszcza Pyzdrska  Puszcza Pyzdrska  Puszcza Pyzdrska  Puszcza Pyzdrska  Puszcza Pyzdrska  Puszcza Pyzdrska  Puszcza Pyzdrska

Puszcza Pyzdrska jako produkt turystyczny

1. Atrakcje –

Przyrodniczym sercem puszczy jest miejscowość Grodziec, znajduje się tu największe  w Wielkopolsce nadleśnictwo. Ma ono na swoim terenie lecznicę dzikich zwierząt, do której pracownicy chętnie przyjmą znalezione poturbowane leśne zwierzę,  starając się przywrócić mu normalne funkcjonowanie. Na terenie lecznicy przebywa kilku mieszkańców, których można podziwiać ze specjalnie przygotowanej wieży widokowej.  Na terenie Nadleśnictwa znajduje się także ośrodek edukacji ekologicznej.

Ekomuzeum Doliny Warty i Puszczy Pyzdrskiej- są to przystanki zbudowane w stylu nawiązującym do budownictwa z rudy darniowej, z opisem ciekawostek z regionu Puszczy.

Pyzdry – stolica regionu, niegdyś miasto królewskie; na uwagę turysty zasługują:  średniowieczny rynek, kościół farny i klasztor.

Ląd nad Wartą- w miejscowości najbardziej przykuwa uwagę pocysterski zespół klasztorny, znajduje się tutaj także umieszczony w dworku ośrodek edukacji ekologicznej Zespołu Parków Województwa Wielkopolskiego. Corocznie odbywa się tutaj także Festiwal Kultury Cysterskiej i Słowiańskiej.

Ponadto na terenie Puszczy znajduje się szereg wiosek i osad, niekiedy już niezamieszkałych, a także  kilka starych cmentarzy.

2.Infrastruktura turystyczna

Spośród infrastruktury noclegowej można wybierać wśród obiektów agroturystycznych, jest tutaj także schronisko PTTK „Chatka Ornitologa”. Niewiele znajduje się na obszarze Puszczy obiektów gastronomicznych. W zakresie informacji i promocji turystycznej warto wymienić pozycje: – książkę pod red. Pawła Andersa pt. „Puszcza Pyzdrska”, mapę pt. „Puszcza Pyzdrska: w skali 1:55 000 wyd.Artem, oraz film promocyjny pt. „Puszcza Pyzdrska”. Na terenie Puszczy wyznaczono kilka szlaków turystycznych: pieszych, dydaktycznych, rowerowych, konnych, wodną, kajakowe i kulturowy.

3.Marka i polityka turystyczna

W budowaniu regionalnego produktu turystycznego jakim jest Puszcza Pyzdrska konieczna jest opierająca się na współpracy polityka samorządów, stowarzyszeń,  organizacji krajoznawczo- turystycznych  i instytucji związanych z zarządzaniem zasobami przyrodniczymi tj. Lasów Państwowych, Zespołu Parków Krajobrazowych Woj. Wielkopolskiego oraz podmiotów gospodarczych związanych z ruchem turystycznym na jej obszarze. Ważnym aspektem jest opracowanie spójnej strategii polegającej na rozwoju infrastruktury turystycznej, kształtowaniu tożsamości regionalnej, promocji oraz segmentacji oferty turystycznej. Region posiada ciekawe walory przyrodnicze i zasoby kulturowe, nadające mu unikatowy charakter.Konieczna jest jednak renowacja wielu  darniowych chat, których styl architektoniczny stałby się symbolem wizerunkowym, logo regionu.  Obszar Puszczy Pyzdrskiej jest regionem pozbawionym produkcji przemysłowej, wiele gospodarstw jest opuszczanych, na skutek czego ich ziemie zarastają i dziczeją. Turystyka wydaje się ,więc być optymalną działalnością gospodarczą aktywizującą region. Dotychczasowy segment turystyczny stanowią myśliwi i organizowane dla nich polowania. Zauważam potrzebę i szansę stworzenia dwóch unikatowych segmentów, które opierałyby się na walorach Puszczy i pozwoliłyby wyspecjalizować region.  Pytanie, czy środki pozyskiwane przez inicjujące projekt tworzenia Puszczy Pyzdrskiej organizacje zostaną efektywnie, dla tego celu spożytkowane.

Ekomuzeum  Ekomuzeum  Grodziec  Grodziec  Grodziec  Grodziec  Grodziec  Grodziec  Puszcza Pyzdrska  Puszcza Pyzdrska  Puszcza Pyzdrska  Puszcza Pyzdrska  Puszcza Pyzdrska  Puszcza Pyzdrska  Puszcza Pyzdrska  Puszcza Pyzdrska  Puszcza Pyzdrska  Puszcza Pyzdrska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię