Stowarzyszenie ?Ziemia i My? ? Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z partnerami: Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Katowicach i Miejską Biblioteką Publiczną w Dąbrowie Górniczej zapraszają uczniów z klas IV -VI szkół podstawowych oraz z gimnazjów do wzięcia udziału w kolejnej edycji Konkursu Poetyckiego pt. ?A po co mi przyroda??.

Celami konkursu są: kształtowanie zamiłowania do literatury pięknej, krzewienie kultury żywego słowa, umożliwianie uczniom prezentowania swoich umiejętności twórczych; rozbudzanie wrażliwości przyrodniczej  i pobudzenie do refleksji nad  rolą środowiska przyrodniczego  w  życiu każdego człowieka.

Chętni do udziału w konkursie  do dnia 30 listopada  2009 r. nadeślą „Zgłoszenie” wraz z własnym utworem poetyckim związanym tematycznie z przyrodą ,zawierającym przemyślenia i refleksje nad rolą przyrody w życiu człowieka, a w szczególności we własnym życiu czy życiu swojej rodziny. Mile widziane utwory utrzymane w tonie żartobliwym.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, wiek uczestnika, nazwę szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.
Zgłoszenia i utwory poetyckie przyjmowane są wyłącznie pocztą elektroniczną na adres [email protected]

Jury konkursu będzie oceniało m.in. zgodność treści utworu literackiego z tematem, sposób przedstawienia tematu, kompozycję utworu (bogactwo środków literackich, poprawność  językową) i ogólny wyraz artystyczny.

Podsumowanie konkursu odbędzie się w  na początku 2010 r. Lista nagrodzonych oraz nagrodzone utwory zostaną opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia Ziemia i My.

Źródło: www.ziemiaimy.org.pl
 

Utwór powinien być związany tematycznie z przyrodą i zawierać przemyślenia nad rolą przyrody w życiu człowieka. / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię