Trwa nabór placówek chętnych do Przeglądu Teatrzyków Ekologicznych ?Zielony Kapturek?. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1 i Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wlkp. Podmiotem współpracującym i głównym sponsorem przeglądu jest Zakład Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp.

Przegląd jest jednym z zadań międzyszkolnego projektu „Lubuskie przyjazne klimatowi”. Przegląd od lat pełni jeszcze jedną niezwykle ważną rolę. Podczas występów bez podziału na placówki kształcenia specjalnego i szkoły ogólnodostępne, dochodzi do integracji dzieci niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi rówieśnikami.

Wszyscy są tutaj aktorami, każdy ma swoje bardzo ważne zadanie do wykonania. W czasie występów znajdzie się czas na wspólną zabawę, która świetnie rozładuje tremę i niepewność przed występem zespołu. Podczas oczekiwania na decyzje Jury można porozmawiać czy podokazywać w kuluarach podczas słodkiego poczęstunku. Dodatkowym walorem są przygotowane scenografie, podkreślające przedstawiane treści ekologiczne.

Przedstawienia dotyczą ochrony środowiska. Temat przewodni brzmi „Nasze rady na odpady”.

Celem przeglądu jest promowanie wśród dzieci idei dbałości o środowisko naturalne poprzez kształtowanie postaw proekologicznych, promocja postaw i zachowań w środowisku społeczności lokalnej, prezentacja umiejętności artystycznych dzieci i kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań kulturą teatralną i literaturą dziecięcą. Przegląd jest przeznaczony dla przedszkoli, uczniów klas I – III, placówek kształcenia specjalnego i integracyjnego z  województwa lubuskiego.

Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa w konkursie. Karta stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać  do 11 października 2013 r. na adres organizatora (fax 95 722 84 66):                                                                               
Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1, ul. Walczaka 1, 66 – 400 Gorzów Wlkp.

Przedstawienie może trwać do 12 min!  Zespół może liczyć do 10 osób (za każdego dodatkowego uczestnika, Komisja będzie odejmować punkty!!). Niezbędna obecność opiekuna. Widownię stanowią zespoły zaproszone.

Przegląd odbędzie się 9 kwietnia (środa) i 10 kwietnia (czwartek) 2014 r. o godzinie 10.00 w sali Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. przy ul. Drzymały 26.
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię