Global Call for Climate Action oferuje 10 miejsc dla zdolnych, młodych osób (18-30 lat), które chcą wziąć udział w międzynarodowym programie Adopt a Negotiator (pol. zaadoptuj negocjatora). Projekt trwa od września 2013 do połowy 2014 roku. Uczestnicy projektu wezmą udział m.in. w konferencji klimatycznej ONZ, która w listopadzie tego roku odbędzie się w Warszawie.

Zapoznaj się ze szczegółami projektu i jeśli chcesz podjąć się tego wyzwania, wyślij zgłoszenie za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na zgłoszenia czekamy do 3.09.2013 (wtorek). Zachęcamy do rozpowszechniania tej informacji wśród znajomych.

Międzynarodowa organizacja pozarządowa Global Call for Climate Action przyjmuje do programu Adopt a Negotiator uzdolnionych, młodych ludzi, którzy chcą efektywnie działać na rzecz ochrony klimatu w swoich krajach i na świecie.

Uczestnicy programu AaN:

 •     dołączą do ekipy pasjonatów i aktywistów z całego świata.
 •     mają szansę aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu roli własnych rządów we wprowadzaniu rozwiązań na rzecz klimatu.
 •     będą naocznymi świadkami momentów, w których okaże się, czy rządy podejmą działania i stawią czoło wyzwaniom, jakie niosą ze sobą zmiany klimatu.

Ich wysiłki będą kontynuacją działań zespołu ‘Negotiator Trackers’ i będą stanowiły istotny, kreatywny i ekscytujących wkład do rozwoju międzynarodowego ruchu klimatycznego.

Osoby, które chcą wziąć udział w programie powinny:

 •     być miedzy 18 a 30 rokiem życia,
 •     móc wziąć udział w konferencji klimatycznej ONZ w Warszawie (w dniach 8.11-24.11.2013),
 •     aktywnie uczestniczyć w projekcie jako aktywiści i blogerzy od połowy września tego roku do maja 2014.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ I WEŹ UDZIAŁ W PROGRAMIE

ADOPT A NEGOTIATOR 2013/2014

Poniżej opis cech, na które organizatorzy zwracają uwagę przy rekrutacji:

 •     Rozumiesz całokształt sytuacji. Uczestnicy naszego programu nie tylko wiedzą, na czym polegają zmiany klimatu, ale mają też wiedzę na temat narodowej i międzynarodowej polityki klimatycznej; dodatkowym atutem będzie wiedza na temat UNFCCC – jej historii, zasad działania i roli w przeciwdziałaniu zmianom klimatu,
 •     Masz wybitne zdolności komunikacyjne. Uczestnicy naszego programu potrafią szybko przekształcić skomplikowane i trudne do zakomunikowania decyzje i wydarzenia w przystępne, kreatywne przekazy, które mogą stać się podstawą do działania dla innych. Wykorzystują przy tym różnorodne kanały komunikacyjne. Podstawowym narzędziem, z którego korzystamy, są blogi – stypendyści powinni znać się na blogowaniu – ale umiejętność wykorzystania innych narzędzi i kanałów komunikacji w dotarciu do strategicznych lub szerokich grup odbiorców z wykorzystaniem nowych i tradycyjnych mediów też jest bardzo przydatna.
 •     Jesteś świadoma/y i empatyczna/y. Uczestnicy naszego programu starają się jak najlepiej zrozumieć wpływ zmian klimatu na ludzi na całym świecie – na ich bezpieczeństwo, zdrowie, utrzymanie, wartości, sytuację polityczną, biznes, itd. – i wykorzystują tę wiedzę, żeby pomóc innym (w tym także negocjatorem) zrozumieć tych ludzi i odnaleźć w sobie empatię dla nich.
 •     Jesteś odważna/y. W krótkim czasie uczestnicy naszego programu są w stanie nawiązać relację z ekspertami, przedstawicielami mediów, negocjatorami i politykami. Powinni szybko przyswajać i przetwarzać nowe informacje, być gotowi publicznie zajmować stanowiska na temat złożonych zagadnień, a także w wyrazisty sposób docierać z informacjami i opiniami do aktywistów i do mediów.
 •     Jesteś szybka/i. Uczestnicy naszego programu są w stanie błyskawicznie reagować na rozwój zdarzeń wewnątrz negocjacji i poza nimi.
 •     Jesteś oddana/y sprawie. Nasi stypendyści rozumieją jak istotne jest przeciwdziałanie zmianom klimatu i są gotowi działać na rzecz postępu w tym zakresie pomimo wielu przeszkód, wyzwań i komplikacji, jakie pojawiają się na ich drodze. Oczekujemy, że nasi stypendyści będą zaangażowani non-stop podczas negocjacji klimatycznych w Warszawie, ale także powinni pozostać aktywni na przestrzeni trwania programu.

Czy chcesz zdobyć niesamowite doświadczenie na froncie walki o ochronę klimatu? Czy czujesz, że możesz przodować w naszym programie? Jeśli tak, to chcemy cię poznać. Wypełnij formularz zgłoszeniowy:

ADOPT A NEGOTIATOR 2013/2014

**************************

Osoby, które chcą wziąć udział w programie powinny:

 •     być miedzy 18 a 30 rokiem życia,
 •     móc wziąć udział w konferencji klimatycznej ONZ w Warszawie (w dniach 8.11-24.11.2013),
 •     brać aktywny udział w projekcie jako aktywiści i blogerzy od połowy września tego roku do maja 2014.

Program odbywa się na zasadach wolontariatu. Global Call for Climate Action zapewnia praktyczne wsparcie podczas trwania negocjacji klimatycznych w Warszawie (koszty dojazdu, zakwaterowanie, kieszonkowe), a także nieustanne wsparcie i szanse na poszerzanie swoich umiejętności na przestrzeni trwania projektu.
organizator: Global Call for Climate Action

Źródło: Projekt Adopt a Negotiator

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię