Niezaprzeczalnie ogromnym sukcesem okazało się przedsięwzięcie, którego realizacji podjęła się Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego wspólnie z partnerem Green Energy.

Projekt ?Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia zawodowego w zakresie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach dla nauczycieli zawodowych szkół rolniczych? miało na celu podniesienie jakości kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez zainicjowanie z przedsiębiorcami i szkołami zawodowymi nowatorskiego podejścia do nauczania praktycznego w zakresie technologii związanych z zieloną gospodarką. 286 nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu odbyło 10-dniowe praktyki w przedsiębiorstwach związanych z gospodarką OZE.

Jednym z działań zaplanowanych w ostatnim czasie w projekcie była organizacja konferencji 27 listopada w Warszawie. Cel spotkania stanowiło przedstawienie wniosków i rekomendacji po realizacji praktyk do opracowania modelowego programu praktyk, który ostatecznie zostanie przygotowany i wdrożony w szkołach zawodowych.

Swoim udziałem zaszczycili nas dyrektorzy placówek kształcenia zawodowego, nauczyciele przedmiotów zawodowych, przedstawiciele przedsiębiorstw oraz reprezentanci beneficjenta i partnera projektu. Pracodawcy mieli okazję przedstawić oczekiwania wobec absolwentów zawodowych szkół rolniczych. Wolne wnioski płynące z sali pozwoliły na wygenerowanie postulatu mówiącego o potrzebie zmian w kształceniu zawodowym uczniów w konfrontacji z wymogami rynkowymi przedsiębiorców związanych z technologiami OZE.

Konferencja skonfrontowała dwa środowiska: praktyków (przedsiębiorstwa) oraz teoretyków (reprezentanci szkół zawodowych). Plenum wymusiło na Uczestnikach szersze spojrzenie na kwestię kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz pokrewnych. Postulaty związane z integracją świata nauki oraz biznesu w zakresie zielonej energii stanowią wyzwanie na przyszłość i sprzyjają kreowaniu pomysłów w pozyskiwaniu środków na praktyczne kształcenie, przejawiające się m.in. w projektowaniu i doposażaniu klas oraz dostosowaniu praktyk zawodowych dla uczniów do potrzeb rynku.

W ramach dalszych prac nad projektem zaplanowano jeszcze praktyki zawodowe dla 20 uczestników, zorganizowanie konferencji podsumowującej całościową realizacje projektu oraz wydanie publikacji.

Więcej informacji: http://nauczyciel-oze.pl/

Konferencja_akt

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię