Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku organizuje konkurs pt. ?Praktyczna Edukacja Ekologiczna Absolwentów?. Konkurs adresowany jest do potencjalnych pracodawców, którzy zatrudnią absolwenta i zapewnią jego praktyczne przygotowanie do pracy w ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Celem Konkursu jest wyłonienie spośród zgłoszonych wniosków tych, których realizacja przyniesie najlepsze efekty, a następnie dofinansowanie ich realizacji ze środków Funduszu.

Każdy wniosek jest rozpatrywany i analizowany indywidualnie pod kątem spełnienia wymaganych kryteriów, z uwzględnieniem możliwości i potrzeb zatrudnienia na danym terenie oraz przydatności absolwenta na określonym stanowisku.

Ze środków Funduszu może być finansowane zatrudnienie absolwentów na terenie województwa pomorskiego jedynie na stanowiskach związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Okres zatrudnienia finansowany ze środków Funduszu może wynosić od 6 do 12 miesięcy. Wysokość dofinansowania do miesięcznego wynagrodzenia jednego absolwenta nie powinna przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Wnioski oceniane są przez inspektorów Funduszu przy uwzględnieniu wymogów określonych w punkcie IV niniejszego Regulaminu. Zarząd Funduszu, kierując się opinią inspektorów Funduszu, rozstrzyga Konkurs i zatwierdza listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

Źródło: www.wfosigw-gda.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię