Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłasza przetarg na przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej skierowanej do młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem studentów wszystkich kierunków.

Zamówienie dotyczy przygotowania i przeprowadzenia ogólnopolskiej Kampanii na temat Europejskiej Sieci Natura 2000 – o nazwie „Natura 2000 – Poczuj to!” w ramach projektu „Złap równowagę, odkryj Naturę” . Budżet wynosi około 2,5 mln zł brutto.

Projekt „Złap równowagę, odkryj Naturę” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz pozostała dokumentacja jest dostępna na stronie www.bip.gdos.gov.pl.

Projekt ma dotyczyć zagadnień obszarów Natura 2000.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię