W piątek, 14 listopada w Tarnowskich Górach odbędzie się bezpłatne seminarium pt. „Szukamy rady na odpady” w ramach projektu ?Ziemia woła S.O.S. ? walczmy z odpadami?.

Ogólnym celem projektu „Ziemia woła S.O.S. – walczmy z odpadami” jest zwiększenie świadomości mieszkańców Śląska dotyczącej strategii racjonalnej gospodarki odpadami, kształtowanie postaw proeuropejskich i proekologicznych, poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i obowiązku jego ochrony. Projekt kierowany jest do mieszkańców woj. śląskiego, w tym młodzieży oraz władz jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych, biznesu.

Aktualnie Aglomeracja Górnośląska stoi przed wielkim wyzwaniem, jakim jest wdrożenie zasad zrównoważonej gospodarki odpadami. Kluczowym jej problemem jest budowa dwóch zakładów energetycznego recyklingu odpadów zgodnie z listą indykatywną w Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" (POIŚ 2007-2013).

Udział w seminarium jest bezpłatny, ze względów organizacyjnych należy potwierdzić udział telefonicznie lub faksem –  nr (32) 285-28-45 (I LO im Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach) w godzinach 8.00 – 15.00 lub po południu na nr 791 501 769.

Źródło: www.zz.elp.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię