Wczoraj uroczystym finałem 13 maja zakończyło się zbieranie plastikowych butelek PET w ramach VII edycji ?Drzewko za butelkę? 2009 w Bydgoszczy. Koordynatorem działań w tym regionie były Zakłady Chemiczne ZACHEM. Dzieci z Bydgoszczy już czwarty raz zaangażowały się w tą proekologiczną Akcję.

Tegoroczna edycja „Drzewko za butelkę” toczyła się w 9 miejscowościach, w których swoją aktywność prowadzi 13 firm – realizatorów Programu „Odpowiedzialność i Troska” oraz w Koninie, gdzie koordynatorem regionalnym było Starostwo Powiatowe. W Bydgoszczy dzieci z 7 placówek edukacyjnych zebrały łącznie 46 411 sztuk butelek, dzięki czemu posadzono 40 drzewek. Odbiór zebranych butelek zapewniła firma Remondis.

Tegoroczny finał w Bydgoszczy obfitował w wiele atrakcji, a także wręczono dyplomy i nagrody najlepszym zbieraczom  w danych placówkach. Wśród szkół w Bydgoszczy zwyciężyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 46 w Bydgoszczy, zbierając 18 588 sztuk butelek.

„Drzewko za butelkę” jest Akcją bardzo potrzebną, gdyż im wcześniej nauczymy dzieci dbać o ziemię, tym będzie się żyło lepiej kolejnym pokoleniom – podkreśla Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46 – Pani Lukrecja Trzemżalska. Idea ochrony środowiska jest silnie zakorzeniona wśród dzieci z naszej placówki. Bardzo chętnie przystępują one do działań proekologicznych, a to że już trzeci raz udało się im zająć I miejsce, dodatkowo motywuje je do dalszego działania.- dodaje. Średnia efektywność w Bydgoszczy wyniosła 22,6 butelek na uczestnika i jest większa od zeszłorocznej o 2,7%.

Akcja „Drzewko za butelkę” została zainicjowana przez firmy skupione w międzynarodowym programie branży chemicznej Responsible Care(„Odpowiedzialność i Troska”) w 2003 roku. Polega ona na zbieraniu przez dzieci pustych butelek PET, za które otrzymują one sadzonki drzew i krzewów, którymi zalesiają swoje otoczenie. Akcja ma na celu zaktywizowanie społeczności lokalnych w zakresie dbałości o stan środowiska oraz budowanie pozytywnego wizerunku firm skupionych w Programie Responsible Care poprzez popularyzację inicjatyw i postaw proekologicznych.
 
Dowodem uznania dla Akcji są patronaty Ministra Środowiska i Ministra Edukacji Narodowej. Potwierdzeniem ciągłego doskonalenia się Organizatorów są rokrocznie wprowadzane innowacje. W tym roku nowością są prezentacje dla dzieci na temat idei Akcji oraz konkursy: na najciekawszy plakat związany z Akcją, na wykonanie „Ekologicznego słowniczka przedszkolaka” i „Szkolnego leksykonu ekologicznego”.

Dzieci za oddanie pustych butelek PET otrzymują sadzonki drzew i krzewów, którymi zalesiają swoje otoczenie. / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię