20 marca odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursach prowadzonych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaworznie od początku roku szkolnego 2008/2009. Konkursy były związane z programem edukacyjnym autorstwa Haliny Rechul pn. ?Biblioteka na miarę XXI wieku, czyli edukacja ekologiczna, ekonomiczna i energetyczna w bibliotece?.

W ramach programu realizowane są projekty obejmujące edukację ekologiczną, ekonomiczną i energetyczną. Program, skierowany m.in. do dzieci, młodzieży szkolnej, studentów, instytucji publicznych i szeroko rozumianej lokalnej społeczności, ma na celu upowszechnianie zachowań proekologicznych, podnoszenie świadomości energetycznej wśród odbiorców energii i promowanie zastosowania wiedzy z dziedziny ekonomii w praktyce.

W zależności od odbiorcy projekty są realizowane w różnych formach: konkursu, szkoleń, warsztatów, wykładów, prelekcji, lekcji dedykowanych, debat, quizów, krzyżówek tematycznych, ekspozycji energetycznych i ekologicznych czy kampanii informacyjnych. 

„Świat oszczędza energię”

W sierpniu 2008 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie ogłosiła II edycję konkursu energetycznego o zasięgu krajowym pt. „Świat oszczędza energię”.

Nagrody, które ufundował Partner i Sponsor konkursu, TAURON Polska Energia, otrzymali:
I nagroda – Michał Szymiec za pracę „Energooszczędny dom przyszłości”, uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Jaworznie
II nagroda – Anna Idzikowska, Michał Kumor za pracę „Analiza energetyczna domu jednorodzinnego”, studenci III roku  Wydziału Energetycznego i Paliw Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie
III nagroda – Paula Tyrpa, Krzysztof Frączek, Paweł Pilarski za pracę „Odnawialne źródła energii”, uczniowie Liceum Ogólnokształcące nr III w Jaworznie

Wyróżnienie  za pracę pt. „Wizja energetyki przyszłości” otrzymał  Jakub Spiechowicz, uczeń Liceum Ogólnokształcące nr III w Jaworznie.

Projekt pn. „Nauki Niepotrzebne”
   
Projekt skierowany jest do młodzieży oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Do udziału w nim zostali zaproszeni naukowcy i praktycy posiadający stopień naukowy z różnych dziedzin nauki.

Organizatorzy gościli dotychczas przedstawicieli nauk: ekonomicznych, humanistycznych, fizycznych, Nauk o Ziemi, matematycznych i technicznych.  W ramach tego projektu został ogłoszony konkurs pn. „Powtórka z projektu”, czyli konkurs dla uważnych słuchaczy. Na każdym spotkaniu padało pytanie sprawdzające wiedzę uczestniczącej w nim młodzieży. 

Laureaci Konkursu „Powtórka z projektu Nauki Niepotrzebne”:
1. Anna Baranik – LO nr 1 – Nauki o Ziemi
2. Paweł Gąsior – ZSP nr 5 – Nauki Matematyczne
3. Mateusz Gaj – ZSP nr 2 – Nauki humanistyczne
4. Paweł Gromala – ZSP nr 2 – Nauki humanistyczne
5. Marcin Moździerz – LO nr III – Nauki Fizyczne
6. Michał Szymiec – ZSP nr 5 – Nauki ekonomiczne

Projekt pn. „Dzieci pełne energii”

Głównymi celami projektu "Dzieci pełne energii" są: wykształcenie poczucia odpowiedzialności za problemy środowiska, promowanie wiedzy o energii i środowisku, inspirowanie zmian w zachowaniu oraz pobudzenie wyobraźni i zainteresowania przedszkolaków poprzez prezentowanie im zagadnień związanych z energią i środowiskiem.

Pierwsze zajęcia z Przedszkolakami odbyły się 28 listopada, ich tematem była energia. Do przygotowania zajęć zostały wykorzystane materiały podarowane przez Polski Klub Ekologiczny, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz Krajową Agencję Poszanowania Energii.

W ramach projektu ogłoszono dwa konkursy. Konkurs plastyczny „Przedszkolak i Energia”, został już rozstrzygnięty. Jury wyłoniło następujących laureatów:
1. Julia Wojtyra – PM nr 7
2. Karolina Juras – PM nr 19
3. Paulina Soczewica – PM nr 14
4. Dominika Cierpich – PM nr 6
5. Wiktoria Jaśkowska – PM nr 26
6. Natalia Klub – PM nr 26
7. Patrycja Konopka – PM nr 7
8. Aleksandra Musiał – PM nr 14
9. Daria Moćko – PM nr 19
10. Robert Cieślik – PM nr 24
11. Wiktoria Rejmuza – PM nr 7
12. Zofia Drożdż – PM nr 26
13. Marcin  Rasała – PM nr 4
14. Paweł Odrzywołek – PM nr 4
15. Nicola Paluch  – PM nr 4
16. Wiktoria Kardaszewska – PM nr 4

„Odbiorca na rynku energii – co chciałby wiedzieć, a o co boi się zapytać?”

Jest to projekt edukacyjno-informacyjny, skierowany do instytucji oraz indywidualnych odbiorców energii. Jego celem jest zwiększenie świadomości, pogłębienie wiedzy, a także kształtowanie zachowań użytkowników energii oraz poinformowanie ich o przysługujących im prawach.

W ramach projektu zostały przeprowadzone dwa quizy sprawdzające wiedzę odbiorcy energii. Nagrody za udział i udzielenie prawidłowych odpowiedzi otrzymują:

Quiz „Prawdy i mity o energii odnawialnej”

1. Jadwiga Sarek – Uniwersytet Trzeciego Wieku
2. Paulina Meszyńska – Liceum Ogólnokształcące  nr 3
3. Krystyna Łaźnia – Uniwersytet Trzeciego Wieku

Quiz „Jak gospodarujesz energią”

1. Maria Pawlik – Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych nr 4
2. Stanisława Biesiada – Uniwersytet Trzeciego Wieku
3. Jerzy Podraza – Uniwersytet Trzeciego Wieku
4. Rafał Baćkowski – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 3

Źródło: MBP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię