Projekt kompleksowej edukacji ekologicznej w Szczecinie może otrzymać dofinansowanie z tzw. Funduszu Norweskiego.

Projekt pt.  "Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska" opracowany został przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych. W przygotowaniu projektu miasto wspierały organizacje pozarządowe.

U podstaw projektu leżały dotychczasowe doświadczenia partnerskich organizacji pozarządowych dotyczące świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa, w tym przede wszystkim u dzieci i młodzieży. Utworzenie w ramach projektu szczecińskiej sieci nauczania ekologicznego przyczynić się do wzrostu świadomości ekologicznej i wiedzy nt. środowiska i jego ochrony wśród uczestników projektu.

Działania będą się  odbywały we współpracy ze szczecińskimi szkołami i dotyczyły realizacji wielu przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej. Edukacja  ma być realizowana będzie poprzez organizację: warsztatów, seminariów, warsztatów, kampanii informacyjnych, kursów ekologicznych, wyjazdów edukacyjno-ekologicznych czy konkursów w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich i wyższych,

Część programu realizowana będzie w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Kliniskach, Punkcie Informacji Przyrodniczej w Glinnej, Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym „Świdwie”, a także na terenie Ińsko-Drawskiego i Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, Wolińskiego Parku Narodowego oraz w Niemczech w miejscowości Mirow nad jeziorem Muritz i w ekologicznym schronisku w Born Ibernhorst w Meklemburgii na Pomorzu Przednim.

Koszt realizacji projektu wyniesie 259 tys. euro. Szczecin stara się o dofinansowanie 85% tej kwoty. Realizacja programu potrwa 3 lata.

Źródło: www.szczecin.eu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię