Gra miejska, warsztaty „Las w słoiku”, a także konferencja z udziałem mediów to główne elementy działań, związanych z podsumowaniem projektu rewitalizacji zieleni w Piastowie. 

Blisko 50 osób wzięło wczoraj udział w grze miejskiej „Tropami zieleni”. Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Piastowie, uformowana w osiem drużyn poruszała się po mieście i wykonywała zadania dotyczące środowiska, a w szczególności zieleni. Wśród nich było rozpoznawanie drzew i krzewów, szacowanie wieku drzewa, rozwiązanie krzyżówki dotyczącej owadów, rozpoznawanie grzybów, a także segregacja odpadów. Zadania zlokalizowane były na  zrewitalizowanych fragmentach zieleni. – Chcieliśmy w ten sposób pokazać młodym ludziom jak dzięki rewitalizacji zmieniła się przestrzeń naszego miasta i zwrócić ich uwagę na rolę zieleni w mieście, co w momencie trwającego właśnie upału, nie było aż takie trudne – podkreśliła Marta Romanowska, kierownik jednostki realizującej projekt z Urzędu Miejskiego w Piastowie. 

Zielone filtry

By podkreślić znaczenie zieleni w życiu człowieka, po zakończonych rozgrywkach młodzież wzięła udział w warsztatach kreatywnych „Las w słoiku”. W ramach zajęć w słoikach nasadzane były rośliny, w tym również te, spełniające rolę naturalnego filtra oczyszczającego powietrze (m.in. bluszcz czy fikus benjamin). – Zieleń zarówno miejska, jak i ta pielęgnowana w domach ma olbrzymie znaczenie. Nie tylko poprawia estetykę, ale także ma olbrzymi wpływ na jakość środowiska, w tym poprawę jakości powietrza. W ramach warsztatów młodzież tworzyła więc „zielone filtry”, które te role będą spełniały w ich domach – dodała M. Romanowska. 

Rola zieleni

Wydarzenie zakończyła konferencja pn. „Chronimy środowisko – piastujemy zieleń”. Zainaugurowało ją wystąpienie Małgorzaty Masłowskiej-Bandosz, dyrektor ds. edukacji ekologicznej ABRYS, która opowiedziała na temat roli zieleni miejskiej. Zwróciła ona uwagę, nie tylko na aspekty związane z ochroną klimatu, ale również na inne zalety zieleni w mieście. – Zieleń nie tylko oczyszcza powietrze z pyłów, ale także osłabia siłę wiatru, obniża lokalną temperaturę, zatrzymuje wodę i obniża hałas. Nie bez znaczenia jest też jej rola związana z rekreacją, odpoczynkiem, czy też poprawą estetki krajobrazu – podkreśliła M.Masłowska-Bandosz. Z kolei na temat działań rewitalizujących zieleń w mieście opowiedziała Marta Romanowska. W ramach programu rewitalizacji  zieleni w Piastowie posadzono ponad 350 drzew i blisko 40 tys. krzewów. Parki, skwery i zieleńce zyskały nowe oblicze, a w wielu miejscach zieleń została zaprojektowana i nasadzona na nowo. 

W konferencji wzięli udział projektanci, odpowiadający za realizację programu rewitalizacji, lokalne media, a także młodzież, którym zostały wręczone nagrody w grze miejskiej. Najlepsza drużyna otrzymała plecaki, a wszyscy uczestnicy – dyplomy i butelki na wodę z filtrem. 

Wydarzenie było organizowane w ramach projektu pn.: ?Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni, którego realizacja jest finansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Grę miejską, warsztaty i konferencję przygotował Dział Edukacji Ekologicznej firmy ABRYS z Poznania. 

GALERIA ZDJĘĆ

Fot. Archiwum ABRYS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię