Do aktywnych działań Parku Narodowego Gór Stołowych należą m.in. warsztaty dla dzieci. / Fot. www.sxc.hu

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Parku Narodowego Gór Stołowych prowadzi szeroko zakrojoną działalność na polu edukacji przyrodniczej m.in. poprzez warsztaty, prelekcje i ścieżki dydaktyczne.

Park Narodowy Gór Stołowych ? Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny

ul. Słoneczna 11

57-350 Kudowa Zdrój, tel. 074/866 1436, fax 074/ 866 2097

e-mail [email protected]

Strona www.pngs.pulsar.net.pl

Opis: Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Parku Narodowego Gór Stołowych prowadzi szeroko zakrojoną działalność na polu edukacji przyrodniczej. Swoimi działaniami obejmuje wszystkie grupy wiekowe i społeczne. Ma on na celu szerzenie wiedzy przyrodniczej wśród najmłodszych, podnoszenie świadomości ekologicznej wśród osób profesjonalnie zajmujących się turystyką na terenie Parku oraz propaguje nowe metody prowadzenia edukacji środowiskowej w szkołach. Bardzo istotne są również działania związane z przybliżaniem działalności Parku osobom zamieszkującym tereny bezpośrednio z nim sąsiadujące (uzyskiwanie akceptacji społecznej dla istnienia Parku Narodowego). Wszystkie przedstawione kierunki działań realizowane są za pomocą szerokiego wachlarza środków, które najogólniej podzielić można na aktywne i pasywne.

Wśród działań pasywnych wykorzystywanych w naszej działalności wymienić należy:

 • Wystawy i punkty informacyjne
 • Działalność wydawnicza
 • Ścieżki dydaktyczne

Działaniami aktywnymi są:

 • Warsztaty naukowe dla dzieci i młodzieży
 • Szkolenia nauczycieli
 • Współtworzenie autorskich programów nauczania
 • Prelekcje i pokazy filmów
 • Szkolenie przewodników
 • Zajęcia laboratoryjne
 • Sympozja naukowe
 • Sesje ekologiczne
Możliwość zajęć z edukacji ekologicznej w tym ośrodku
Wiek uczestników szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia, dorośli
Temat zajęć Fauna, flora, powietrze
Forma zajęć Ośrodek dysponuje salą audiowizualną na 25 osób z pełnym wyposażeniem multimedialnym oraz laboratorium na 10 stanowisk (mikroskopy, binokulary) i biblioteką. W terenie Parku celom edukacyjnym służą ścieżki dydaktyczne, warsztaty edukacyjne,zielone szkoły, wystawy i plenery fotograficzne i malarskie,
Miejsce Siedziba ośrodka
Data b.o.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię