Redakcja dwumiesięcznika ?Poznajmy las? zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie przyrodniczym „Obserwuję, badam, poznaję – jesień, zima, wiosna w świecie przyrody”. Adresatami konkursu są uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Zadanie konkursowe składa się z następujących elementów:
– Zorganizowanie i przeprowadzenie przez nauczycieli (opiekunów grup) co najmniej trzech zajęć terenowych, polegających na obserwacji wybranego środowiska przyrodniczego (np. lasu, łąki, parku itp.) w trzech porach roku – jesienią, zimą i wiosną. Obserwacji powinien podlegać całokształt środowiska przyrodniczego zarówno jego elementy ożywione jak i nieożywione.
– Do każdych przeprowadzonych zajęć terenowych nauczyciel przygotowuje autorski scenariusz zajęć, który stanowić będzie załącznik do pracy konkursowej wykonanej przez uczniów.
– Na podstawie przeprowadzonych zajęć uczniowie przygotowują pracę konkursową – raport ukazujący zmiany zachodzące w wybranym środowisku przyrodniczym w ciągu trzech pór roku (jesieni, zimy i wiosny). Raport należy wykonać w następującej formie:
* Uczniowie klas 0 – III szkół podstawowych – forma papierowa (np. album, plakat, itp.).
* Uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych – forma papierowa lub prezentacja multimedialna.
* Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – prezentacja multimedialna, film lub strona internetowa.
– Udział w co najmniej jednych zajęciach terenowych organizowanych przez Ośrodki Edukacyjne znajdujące się w Lasach Państwowych, Parkach Narodowych lub Krajobrazowych; organizacje pozarządowe, Centra Edukacji Ekologicznej. Udział w zajęciach musi być poświadczony na specjalnym formularzu.
– Kompletne prace konkursowe należy dostarczyć do Organizatora, na adres: Poznajmy las, ul. gen. Kutrzeby 15, 05-082 Stare Babice, w terminie do 30 maja 2012 r.

Konkurs stawia sobie za cel rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci i młodzieży; promowanie zajęć terenowych jako jednej z form edukacji formalnej (szkolnej); kształtowanie postawy szacunku do przyrody oraz odpowiedzialności za jej stan; prowadzenie okresowych obserwacji przyrodniczych powiązanych ze zmianami pór roku; rozwijanie umiejętności przeprowadzania i dokumentowania obserwacji zjawisk przyrodniczych i prostych doświadczeń biologicznych i poznawanie różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych.

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku i Stowarzyszenia Kobiet Lasu.

Szczegółowe informację i regulamin konkursu znajdują się na stronie: www.poznajmylas.com.pl.
 

Jednym z zadań konkursowych jest organizowanie i przeprowadzenie min. 3 zajęć terenowych, polegających na obserwacji wybranego środowiska przyrodniczego. / Fot. Andreas Krappweis, www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię