Od marca trwa projekt „Najbezpieczniej z puszką” realizowany pod hasłem „Moje środowisko szkolne – żyję zdrowo i bezpiecznie”. Łączy on edukację recyklingową z edukacją w zakresie bezpieczeństwa dzieci na drogach. Zorganizowany został przy współpracy Fundacji na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL z Fundacją „Zapobieganie Wypadkom Drogowym” oraz przy wsparciu licznych podmiotów, w tym:
· Minister Edukacji i Nauki – Honorowy Patronat,
· Instytut Transportu Samochodowego – Patronat Merytoryczny,
· „Głos Nauczycielski” – Patronat Medialny,
· Portal eduinfo.pl – Patronat Medialny.

Wychodząc z założenia, że środowisko szkolne to miejsce, w którym uczymy się prawidłowych postaw mających wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo Organizatorzy postanowili połączyć w jeden projekt dwa tematy:
· bezpieczne poruszanie się dzieci na drogach,
· selektywna zbiórka odpadów na przykładzie odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach.
Celem podjętych działań jest edukacja oraz promowanie prawidłowych nawyków związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem nas samych jak i naszego czystego otoczenia. Adresatami są uczniowie i nauczyciele, ale także rodzice, władze samorządowe oraz media, które mają szczególną rolę w promowaniu prawidłowych zachowań. Swoim zasięgiem projekt obejmuje całą Polskę.
Najważniejszym elementem projektu są seminaria dla nauczycieli i przedstawicieli samorządów terytorialnych. Seminaria mają za zadanie zwrócenie uwagi uczestników na tematykę bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym oraz konieczności dbania o środowisko poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów na przykładzie odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach. Bloki tematyczne prowadzone są przez specjalistów w danym temacie. Są to przedstawiciele Policji lub Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz Fundacji RECAL. Nauczyciele uczestniczący w seminariach otrzymują materiały merytoryczne pomocne w późniejszym prowadzeniu lekcji na poruszane tematy. Materiały dotyczą bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz recyklingu aluminiowych puszek po napojach. Wszystkie zainteresowane podmioty lub osoby zapraszamy do współpracy w organizacji takich seminariów na ich terenie.
Zapraszamy klasy i inne zorganizowane grupy do podjęcia działań edukacyjnych związanych z tematem projektu. Zaangażowanie szkół i ich uczniów do realizacji celów projektu „Najbezpieczniej z puszką” pozwoli osiągnąć znacznie większy efekt edukacyjny. Udział mogą brać grupy do 30 osób (np. klasy) ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski.
Uczestnicy mają za zadanie promowanie prawidłowych zachowań młodych ludzi w swoim środowisku zgodnie z hasłem „Moje środowisko szkolne – żyję zdrowo i bezpiecznie”. Jednym z elementów może być zorganizowanie na swoim terenie seminarium, na którym samodzielnie bądź przy wsparciu Organizatorów projektu „Najbezpieczniej z puszką” zostaną zaprezentowane tematy projektu. Ponadto Organizatorzy zapewnią grupom materiały edukacyjne pomocne w realizacji projektu.
W celu otrzymania wsparcia merytorycznego ze strony Organizatorów, zainteresowane grupy powinny zgłosić udział w projekcie (wg wzoru umieszczonego na stronach internetowych Fundacji RECAL www.recal.pl). Zgłoszenie takie umożliwi otrzymanie materiałów edukacyjnych i promocyjnych.
Grupy realizujące projekt „Najbezpieczniej z puszką” powinny nadesłać raporty z realizacji projektu na swoim terenie zgodnie z regulaminem udziału. Organizatorzy przewidują nagrody za najlepsze i najciekawsze działania opisane w raportach. Raporty należy przesłać do 30 listopada 2006 roku. Pełny regulamin wsparcia merytorycznego ze strony Organizatorów jest dostępny na stronach internetowych Fundacji RECAL www.recal.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię