Muzeum Przyrodnicze prowadzi edukację ekologiczną za pomocą różnorodnych form dydaktycznych, takich jak m.in. lekcje muzealne czy wystawy.

Muzeum Przyrodnicze Mazurskiego Parku Krajobrazowego
Krutyń 66
11-710 Piecki
tel./fax 089/ 742 14 05, 089/ 742 14 58
e-mail: [email protected]
strona www.mazurskipark.pl

Do stałych form edukacyjnych prowadzonych przez Park należą:

 • lekcje muzealne – prowadzone w Muzeum Przyrodniczym MPK w Krutyni dla miejscowych szkól, przyjezdnych grup – o życiu i przystosowaniach zwierząt do zajmowanego środowiska, wystawa fotograficzna – o tematyce przyrodniczej ze zdjęciami Waldemara Bzury, zajęcia terenowe
 •  wycieczki, często do pobliskich rezerwatów, po ścieżkach przy­rodniczych dla dzieci, młodzieży szkolnej i studenckiej, grup kolonijnych oraz niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
 • referaty, pogadanki – połączone z wyświetlaniem przeźroczy, foliogramów, filmów video organizowane w szkołach i uczelniach dla młodzieży szkolnej i akademic­kiej, w ośrodkach kolonijnych, ośrodkach doradztwa rolniczego, domach kultury dla zainteresowanych,
 • konkursy – wiedzy o Parku oraz plastyczne, wydawanie biuletynu informacyjnego – „W krainie bociana białego" (od 2000 r.),
 • informacje – o przyrodzie Parku, atrakcjach turystycznych, możliwościach za­kwaterowania, wypożyczenia sprzętu turystycznego oraz zasadach zwiedzania terenu Parku, a w szczególności rezerwatów przyrody,
 • udostępnianie materiałów – do prac magisterskich, dyplomowych, referatowych dotyczących naszej działalności, tematów z zakresu ochrony przyrody w Parku i w Polsce,
 • obozy naukowe i praktyki studenckie – w ramach współpracy między Parkiem i uczelniami takimi, jak: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Wszechnica Mazurska w Olecku,
 • akcje – sprzątanie terenu Parku – wiosenne i jesienne porządki z udziałem pra­cowników i sympatyków Parku, młodzieży szkolnej, związane z „odśmiecaniem" rzeki Krutyni i brzegów jezior.

Wśród okazjonalnych form edukacyjnych znajdują się:

 • warsztaty – dla zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji przewodnika po Mazurskim Parku Krajobrazowym oraz dla nauczycieli biologii i geografii we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Metodycznymi,
 • opracowanie materiałów informacyjnych – ścieżek przyrodniczych, tras rowe­rowych, folderów, map, plenery malarskie – o tematyce przyrodniczej
 • wystawy plastyczne.  

  Źródło: www.mazurskipark.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię