Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie zapraszają dzieci i młodzież ? uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Koszalinie do udziału w III edycji wakacyjnego konkursu fotograficzno – plastycznego ?Moje lato z H20? w ramach działalności Centrum Edukacji Ekologicznej MWiK.

Obserwujcie wodny świat przyrody, zróbcie zdjęcie lub narysujcie np. jezioro, rzekę, staw, ciekawą fontannę lub urządzenia wodociągowe jak np. pompy, hydranty, młyny wodne. Pokażcie w swoich pracach, że woda słodka jest niezbędna w życiu człowieka. Zrób zdjęcie z wodą słodką w roli głównej lub wykonaj pracę plastyczną.  Z wodą słodką w roli głównej lub wykonaj pracę plastyczną. Utrwal ciekawe konstrukcje wodociągowe – fontanny, hydranty, młyny wodne.
   
Celem konkursu jest uwrażliwienie adresatów na problematykę ochrony zasobów wód słodkich;  rozwijanie umiejętności obserwacji świata przyrody; rozwijanie spostrzegawczości i dociekliwości w zakresie poznawania urządzeń wodociągowych; rozwijanie umiejętności artystycznego wyrazu poprzez fotografię i plastykę oraz konfrontacja z innymi uczestnikami konkursu i utrwalenie idei konkursu.

Uczestnikami mogą być uczniowie koszalińskich szkół podstawowych i gimnazjów.

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta Koszalina:
b)    każdy uczestnik może nadesłać do 3 prac wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową, wywołanych na papierze fotograficznym o wymiarach minimum 13×18 cm, maksymalnie 30×45 cm. Dopuszcza się nadsyłanie zestawów fotografii (maksymalnie dwóch), przy czym muszą być wyraźnie opisane i organizator traktować będzie każdy zestaw jako jedną pracę;
c)    dopuszczalne jest nadsyłanie wyłącznie własnych prac – każdy uczestnik musi załączyć wypełniony i podpisany Formularz.
Bez wymaganego formularza lub koniecznych podpisów opiekunów prawnych prace nie będą podlegały ocenie konkursowej.
Formularz i Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora www.mwik.koszalin.pl w Innych Komunikatach oraz w sekretariacie MWiK przy ul. Wojska Polskiego 14, a także na stronie www.koszalin.pl zakładka Ochrona Środowiska;
d)    prace oceniać będzie jury, w skład którego wejdą przedstawiciele: organizatora, patronów medialnych, profesjonalni fotograficy i plastycy, a każda z instytucji ma prawo przyznać swoją nagrodę specjalną;
e)    organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych personalnych oraz wizerunku zwycięzców i uczestników konkursu, oraz nadesłanych przez nich prac.
f)    nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora;
g)    autorskie prawa majątkowe, co za tym idzie prawo do dowolnego publikowania i powielania nadesłanych na konkurs i nagrodzonych prac, nabywa organizator;
h)    w konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników MWiK Koszalin;
i)    przystąpienie uczestników do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

Nagrody:
a)    jury wyłoni trzech laureatów nagród i 3 wyróżnienia;
b)    I miejsce – nagroda (rzeczowa);
c)    II miejsce – nagroda (rzeczowa);
d)    III miejsce – nagroda (rzeczowa);
e)    wyróżnienia – dyplomy, zestawy upominków;
f)    nagrody, które nie zostaną odebrane przez laureatów w ciągu 30 dni od daty uroczystości ich oficjalnego ogłoszenia, przechodzą do puli nagród kolejnych edycji konkursów organizatora.

Termin nadsyłania prac przedłużono do 24 września 2010 r. Prace można przynosić osobiście lub nadsyłać na adres: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie, ul. Wojska polskiego 14, 75-711 Koszalin. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty zamknięcia terminu przyjmowania prac. Szczegółowa data oraz wyniki prac jury zostaną podane laureatom i wyróżnionym  w formie pisemnej.

Źródło: www.mwik.koszalin.pl

 

Obserwujcie wodny świat przyrody, zróbcie zdjęcie lub narysujcie np. jezioro, rzekę, staw, ciekawą fontannę lub urządzenia wodociągowe jak np. pompy, hydranty, młyny wodne. / Fot. Elisabeth Radermacher, www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię