Związek Celowy Gmin MG-6 w ramach kampanii edukacyjnej „Śmieci zeruj: ograniczaj, segreguj!” dla zarządców nieruchomości wielorodzinnych przygotował miniporadnik. Znajdują się w nim wskazówki, jak mobilizować mieszkańców do segregacji odpadów oraz jak ich edukować w tym zakresie. 

Od wielu lat na terenie Związku w budynkach wielorodzinnych występuje problem z jakością segregacji odpadów. Mieszkańcy deklarują segregację wytworzonych przez siebie odpadów, ale wrzucają wszystko do jednego worka lub pojemnika. Przez to surowiec, który potencjalnie nadaje się do recyklingu zostaje zabrudzony i w efekcie niezdatny do ponownego wykorzystania. 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, administratorzy i zarządcy budynków wielorodzinnych odpowiadają za takie zorganizowanie procesu segregacji, żeby zapewnić jego poprawność oraz wdrożyć rozwiązania techniczne, pozwalające wprowadzić indywidualizację segregacji odpadów. 

Zarówno z kontroli prowadzonych przez pracowników Biura Związku Celowego Gmin MG-6, jak i z informacji przekazanych przez operatorów, wynika, iż nadal wiele pozostaje do zrobienia w zakresie poprawy jakości segregacji. Chcąc zmienić tę sytuację, która wpływa na jakość strumieni odpadów oraz wypełnienie poziomów odzysku i recyklingu poszczególnych frakcji, Związek Celowy Gmin MG-6 przygotował miniporadnik. Publikacja zawiera też wskazówki, które pomogą zmobilizować mieszkańców do segregacji odpadów, a także podpowiada, jak ich edukować. Załączone do miniporadnika plakaty mogą okazać się pomocne w osiągnięciu tego celu. 

MINIPORADNIK

PLAKATY

 

 

Kampania edukacyjno-informacyjna pn. „Śmieci zeruj: ograniczaj, segreguj!”, realizowana przez Związek Celowy Gmin MG-6, została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię