W ramach poznańskiego Roku Klimatu i Środowiska, trwa konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na najlepszą prezentację multimedialną z zakresu ekologii pt.?Ograniczenie zmian klimatu poprzez alternatywne źródła energii?.

Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną dotyczącą alternatywnych źródeł energii skierowany jest do uczniów poznańskich szkół ponadgimnazjalnych liceów i techników. Organizatorami konkursu są Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania i III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu.

Formą przeprowadzenia konkursu jest prezentacja multimedialna wykonana w programie Power Point. Temat pracy jest związany XIV Konferencją Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych do Spraw Zmian Klimatu (UNFCCC) i IV Sesji Stron Protokołu z Kioto. Prezentacja powinna składać się z maksymalnie 20 slajdów. Czas trwania prezentacji nie powinien przekraczać 25 minut.

Praca powinna wykazać wpływ nieodnawialnych źródeł energii na występowanie zmian klimatu na Ziemi oraz wyższość źródeł odnawialnych nad tradycyjnymi oraz odniesienie do Protokołu z Kioto.

Oficjalne ogłoszenie laureatów konkursu odbędzie się na sesji ekologicznej organizowanej przez III Liceum Ogólnokształcące 21 listopada br.

Źródło: Urząd Miasta Poznania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię