Zanieczyszczenia powietrza, między innymi wywołane niską emisją, są problemem, który dotyczy nas wszystkich. Obecność w powietrzu bardzo szkodliwych pyłów – to one odpowiadają za choroby układu oddechowego, niewydolność układu krążenia, uszkodzenia wątroby, alergie, nowotwory…

Tzw. niska emisja, czyli emisja szkodliwych substancji do powietrza (m.in. pyłów, dioksyn, furanów itp.) z niskich kominów, jest wywołana stosowana w mieszkalnictwie komunalnym i indywidualnym nisko sprawnych urządzeń grzewczych, spalania w piecach złej jakości paliw (a także odpadów), nieodpowiedni stan techniczny instalacji kotłowych oraz nieprawidłowa ich eksploatacja są przyczynami tego zjawiska.

Kłęby szarego dymu wydobywające się z kominów to w rzeczywistości bardzo szkodliwe dla naszego zdrowa, a nawet życia substancje. Ograniczenie poziomu zanieczyszczenia powietrza spowodowanego niską emisją poprzez podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie zarówno zagrożeń dla zdrowia i środowiska, związanych z wdychaniem szkodliwych substancji zawartych w powietrzu, jak i sposobów proekologicznego ogrzewania to cel kampanii „Misja-emisja” realizowanej w tym roku przez firmę Abrys, ze środków NFOŚiGW.

Kampania jest skierowana do ogółu społeczeństwa, jednak by dotrzeć do odbiorcy końcowego wyłoniono trzy grupy, dla których były skierowane działania szczegółowe: jednostki samorządu terytorialnego (dla których zrealizowano m.in. konkurs „Gmina z misją”, konferencję), ciepłownie (akcja „Ciepło, cieplej, ciepłownia”) oraz edukatorzy: nauczyciele, studenci, osoby zaangażowane w edukację ekologiczną.

To właśnie do tej trzeciej grupy skierowany był konkurs „Lekcja o niskiej emisji”. Celami tej inicjatywy było przybliżenie uczniom zagadnień związanych z niską emisja, rozwijanie postawy ekologicznej i aktywizacja środowiska nauczycielskiego były celami konkursu „Lekcja o niskiej emisji”. Konkurs był skierowany do nauczycieli i studentów oraz dla osób zainteresowanych edukacją ekologiczna. Przedmiotem konkursu były autorskie scenariusze zajęć poświęconych zagadnieniu niskiej emisji.

Organizatorem konkursu była firma Abrys, organizator kampanii „Misja – emisja”. Scenariusz, by zostać przyjętym, musiał spełniać warunki formalne, tj. zawierać temat, przedmiot, na który został przygotowany. Scenariusze były zgłaszane do 31 października. Przy ocenie Kapituła brała pod uwagę kreatywność, atrakcyjność przekazu, poprawność metodyczno-merytoryczną, zgodność z obowiązującą podstawą programowa, stopień zaangażowania uczniów w lekcję (prowadzenie zajęć w stylu analityczno-problemowym, kształtującym umiejętności poznawcze i komunikacyjne, a nie opisowo-faktograficznym), możliwość zastosowania scenariusza podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Konkurs „Lekcja o niskiej emisji?, został rozstrzygnięty. Oto lista laureatów:

  • Marta Słobodzian- Zespół Szkół nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nienadówce,
  • Agnieszka Suska- Uniwersytecka Katolicka Szkoła Podstawowa w Sosnowcu
  • Marzena Trusz- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Tarnowie,
  • Małgorzata Olejarczyk- Szkoła Podstawowa nr 21 w Lublinie,
  • Magdalena Ankiewicz- Kopicka- X Liceum Ogólnokształcące im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej, Gdynia,
  • Justyna Bodzioch- Gimnazjum im. Świętej Jadwigi w Lubczycy.

Zwycięskie prace

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię