Tematem przewodnim ścieżki są łęgi. Na ścieżce wyróżniono na pięć przystanków tematycznych.

Nazwa ścieżki
Łęgi Borkowsko-Golkowickie (organizatorem ścieżki jest Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja", ul. Wrocławska 41, 59-220 Legnica,  tel. (76) 86 294 30, 723 81 01, e-mail: [email protected]
http://www.zielonaakcja.pl).
Długość ścieżki
5 km
Czas przebycia
 
Trasa (miasta)
na wschód od Głogowa, w rejonie Borkowa i Polkowic; z drogi Głogów – Pęcław, w Borku należy skręcić w lewo – na Wojszyn.
Opis (krótki)
Ścieżka rozpoczyna się przy przepompowni W Wojszynie. Do wsi Golkowice biegnie wałem odrzańskim, a następnie brukowaną drogą dochodzi do rzeki Odry. Ze ścieżki można  podziwiać odrzańskie łęgi.
 
Ścieżka ma pięć przystanków: 1. Zalewowe łąki z wilczomleczem błotnym (wiosną można tu podziwiać łany ogromnego do 1,5 m wysokości, kwitnącego na żółto wilczomleczu błotnego). Ta podmokła łąka jest także żerowiskiem bociana białego.
 
 
2. Odnoga Odry. Dawne koryto Odry ma nadal połączenie z głównym nurtem rzeki. Jest to bardzo ważne tarlisko dla takich odrzańskich ryb, jak sandacz i szczupak. Wokresie ptasich przelotów odnoga stanowi żerowisko i miejsce odpoczynku dla kaczek, perkozów, mew i rybitw.
 
 
3.  Lasy łęgowe. Po lewej stronie ścieżki, na międzywalu, w strefie regularnych okresowych wylewów, zachowały się dobrze wykształcone odrzańskie lasy łęgowe. Spotkać tu można kormorany i czaple siwe.
 
 
4. Dwa różne światy.  Dolina rzeczna została przecięta wałem: po jednej stronie wału znajduje się niemal nieużytkowany  odrzański las łęgowy. Po drugiej stronie wału leżą intensywnie zagospodarowane pola.
 
 
5. Nad Odrą. Wędrujemy środkiem odrzańskich lasów. Przy leśnej drodze albo u podnóża pni drzew dostrzec można osadzone przez rzekę podczas jej wylewów namuły. Widoczne ujście Baryczy. Rejon obfituje w ptaki wodno-błotne i drapieżne.
 
 

Skały / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię