Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, realizująca program Szkoły dla Ekorozwoju prowadzi trzy konkursy związane z projektem „Szkoły na tropie elektroodpadów”: „Konkurs na szkolne mikroblogi”, „Konkurs na fotoreportaż” i „Konkurs na projekt planszy edukacyjnej”. Dwa pierwsze konkursy mogą być realizowane przez cała społeczność szkolną, natomiast trzeci jest skierowany dla nauczycieli.

Konkurs na „Fotoreportaż z kampanii i działań edukacyjnych dotyczących elektroodpadów” realizowanych w danej placówce szkolnej

 • Celem konkursu jest opracowanie fotoreportażu dotyczącego kampanii edukacyjnej mającej na celu promocję i informację dotyczącą ZSEiE oraz zbiórki elektroodpadów w społeczności szkolnej i lokalnej.
 •  Konkurs skierowany jest do przedszkoli i szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych biorących udział w projekcie „Szkoły na tropie elektroodpadów”. 
 • Konkurs rozpoczyna się  16.01.2013 r., a zakończy 31.05.2013 r. (czas nadsyłania prac konkursowych na adres Organizatora). 
 • Uczestnik konkursu przygotowuje  jedną pracę konkursową – fotoreportaż, będący pracą zbiorową lub autorstwa jednej osoby reprezentującej szkołę/przedszkole.
 • Fotoreportaż ma odzwierciedlić  klimat organizowanego wydarzenia, przedstawiać najciekawsze jego momenty. Jego celem jest również podniesienie świadomości ekologicznej uczniów. Fotoreportaż należy zmieścić na nie więcej niż 15 fotografiach, a minimum na 10 (nazywane dalej zbiorem). Każdy uczestnik może przesłać tylko jeden zbiór fotografii. Ilość zdjęć: 10 – 15. Na konkurs mogą być przysyłane prace, które  nie były zgłaszane na żadne inne konkursy. Prace mają dotyczyć działań realizowanych w roku szkolnym 2012/2013. Fotografie mogą być wykonane w dowolnej kolorystyce, muszą zostać zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli.
 • Spośród nadesłanych Prac Konkursowych Jury wybierze 3 zwycięzców w 3 kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe oraz szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
 • W konkursie przewidziano nagrody w formie bonów na pomoce dydaktyczne o łącznej wartości 4 500,00 zł.

Konkurs na "Opracowanie mikroblogów dotyczących działań szkoły związanych z elektroodpadami"

 • W konkursie mogą wziąć udział szkoły (podstawowe, gimnazja, średnie), uczestniczące w projekcie „Szkoły na tropie elektroodpadów”. Celem konkursu jest prowadzenie mikrobloga związanego z działaniami szkoły związanymi z edukacją i promocją odpowiedzialnych postaw wobec elektrodpadów. 
 • Konkurs rozpoczyna się 15. 01. 2013 r.,  a jego zakończenie nastąpi 31.05.2013 r.  
 • Przedmiotem konkursu są wpisy, zdjęcia, filmy, posty umieszczane na portalu projektowym (banner kierujący na portalu www.facebook.com/SzkolyDlaEkorozwoju. Każda szkoła może brać udział, jako jeden użytkownik. Wpisy opisujące lub zamieszczany materiał reportażowy (np. zdjęcie, film )mogą być przesyłane zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli z danej szkoły, lecz każdy z postów musi zawierać informację dotyczącą nazwy szkoły, której dotyczy dany wpis. Każdy uczestnik konkursu dokonywać może nie więcej niż jeden post dziennie, liczący maksymalnie 300 znaków (bez spacji). Natomiast dopuszcza się publikację jednorazowo maksymalnie 3 fotografii lub 1 film relacjonujący dane wydarzenie. Umieszczane zdjęcia nie mogą przekraczać większej niż 425×283   rozdzielczości. Czas trwania filmu nie może przekraczać 1 minuty.
 • Spośród uczestników konkursu Jury wyłoni 5 zwycięzców, dla których przewidziano nagrody w formie sprzętu turystyczno-rekreacyjnego o łącznej wartości  3,5 tys. zł. 

Konkurs na „Projekt planszy edukacyjnej dotyczącej tematyki elektroodpadów”

 • Uczestnikiem Konkursu mogą być nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych ze wszystkich szkół i placówek w Polsce.
 • Każdy z uczestników może opracować jeden projekt planszy edukacyjnej. 
 • Konkurs rozpoczyna się 16.01.2013 r. a zakończy 11.03.2013 r. 
 • Prace konkursowe powinny podnosić świadomość ekologiczną uczniów i zachęcać ich do aktywnej ochrony środowiska. Zakres treściowy pracy konkursowej może mieć zastosowanie podczas zajęć szkolnych i przedszkolnych. Na konkurs mogą być przysyłane prace nie zgłaszane na żadne inne konkursy – zarówno prace aktualne, jak i wykonane w przeszłości.
 • Organizator konkursu przewiduje dla 3 zwycięskich autorów nagrody  w formie bonów o wartości pieniężne w wysokości 700 zł brutto każda oraz dyplomy.

O nowym projekcie "Szkoły na tropie elektroodpadów"

1 października 2012 zainanugurowano realizację nowego projektu SdE – pn. Szkoły na tropie elektroodpadów, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach projektu, ściśle powiązanego z naszym systemem certyfikacji, zaplanowano działania, które mają na celu wsparcie w działaniach szkoły na rzecz ekorozwoju. Głównym celem projektu jest budowanie świadomości nt. odpowiedzialnego postępowania z elektroodpadami, jego realizacja rozpoczęła się 1.10.2012 a zakończy 30.11.2013.

W najbliższym czasie organizatorzy planują działania wspierające w postaci:
– organizacji warsztatów dla nauczycieli – w styczniu i lutym, organizowane przez regionalnych Animatorów SdE oraz przedstawicieli Ośrodków Edukacji Ekologicznej akredytowanych przez Fundację
– opracowania pakietu zajęć dot. elektroodpadów
– stworzenia narzędzia internetowego do inwentaryzacji elektroodpadów
– konsultacji Animatorów lokalnych ze szkołami (9 regionów – w tym dwa nowe obejmujace woj. podkarpackiej, lubelskie, podlaskie)
– konkursu dla szkół na mikroblogi – najciekawsze informacje zamieszczne przez szkoły  na naszym FanPage’u SdE a dotyczące aktualnych działań związanych z elektroodpadami
– konkursu na fotoreportaż ze szkolnych kampanii edukacyjnych dot. elektroodpadów (zgłoszone zdjęcia będą brane dodatkowo pod uwagę przy ocenie aplikacji o certyfikat)
– wydania publikacji dla młodzieży z najlepszymi praktykami

Projekt zakończy się uroczystym podsumowaniem działań podczas ogólnopolskiej konferencji Szkół dla Ekorozwoju z wręczeniem certyfikatów – jesienią 2013.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię