Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej organizuje konkurs na projekt nowego logo dla produktów ekologicznych UE. Uczestnikami konkursu mogą być studenci grafiki i innych kierunków plastycznych z 27 państw członkowskich UE do udziału w unijnym konkursie na nowe logo.

W lipcu 2010 r. zwycięski projekt zostanie uznany za oficjalne logo produktów ekologicznych w całej Unii Europejskiej. Celem UE jest opracowanie nowego, kreatywnego logo dla europejskich produktów ekologicznych.

Nowe logo będzie obowiązkowe dla wszystkich paczkowanych produktów ekologicznych pochodzących z któregokolwiek z 27 państw członkowskich, spełniających kryteria stawiane rolnictwu ekologicznemu i produkcji ekologicznej. Dodatkowo wszystkie niepaczkowane produkty ekologiczne wywodzące się z UE lub importowane do UE, będą mogły być oznaczone logiem zależnie od woli producenta.

Spośród nadesłanych projektów wybrana zostanie trójka zwycięzców, którzy otrzymają nagrody pieniężne w wysokości odpowiednio 6000 Euro, 3500 Euro i 2500 Euro. Jury konkursu będzie składać się z ekspertów w dziedzinie produkcji i rolnictwa ekologicznego, a także światowej sławy specjalistów w dziedzinie projektowania graficznego. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń jury wybierze najlepsze prace, które następnie zostaną umieszczone na stronie internetowej konkursu jako oficjalne propozycje projektów nowego logo.

Wszyscy mieszkańcy UE dzięki głosowaniu internetowemu będą mogli wybrać swój ulubiony projekt. Latem 2010 roku ogłoszona zostanie trójka zwycięzców. Konkurs stawia studentom wyzwanie zaprojektowania efektownego, oryginalnego logo, które odda różnorodne aspekty rolnictwa i produkcji ekologicznej. Dodatkowo jury będzie brało pod uwagę uniwersalny przekaz projektu, jego czytelność bez użycia słów oraz jasność przekazu i ponadczasowość.

Zgłoszenia mogą być nadsyłane poprzez specjalną stronę internetową konkursu www.ec.europa.eu/organic-logo do 25 czerwca br.
 

Źródło: www.ec.europa.eu

Nowe logo będzie obowiązkowe dla wszystkich paczkowanych produktów spełniających kryteria stawiane rolnictwu ekologicznemu. / Fot. George Popa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię