Zachęcamy do udziału w konkursie „Mój dom jest czysty”, organizowanym przez  OTS Wolna Przedsiębiorczość. Jego celem jest zwiększenie świadomości Polaków odnośnie korzyści, jakie płyną z ograniczenia zużycia energii i emisji szkodliwych związków do atmosfery. 

Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy konkursowej pt.: ?Mój dom jest czysty?, która winna prezentować aktywności mające na celu intencjonalne obniżenie wytwarzania niebezpiecznych emisji do atmosfery. Forma prac to m.in. opis, prezentacja, zdjęcia, schematy, rysunki, film. Proponowane działania naprawcze powinny zmierzać w kierunku obniżenia niskiej emisji w otoczeniu zgłaszanego do konkursu domu/budynku.

Spośród nadesłanych prac jury wybierze trzech zwycięzców, którzy otrzymają usługę audytu w zgłoszonym w pracy konkursowej budynku. Audyt zostanie przeprowadzony pod kątem energooszczędności, kalkulacji kosztów zastosowania rozwiązań obniżających poziom wytwarzania niskiej emisji oraz bezpiecznych dla środowiska zastosowań odnawialnych źródeł energii. Ponadto zostanie wyróżnionych 6 prac, które będzie nagrodzonych miernikami jakości powietrza.

Poza pracą konkursową prezentującą rozwiązania zmierzające do ograniczenia zużycia energii oraz emisji szkodliwych związków do atmosfery należy przesłać formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej: http://ograniczemisje.pl/

Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy  przesłać w formie elektronicznej na adres [email protected] z dopiskiem ?Konkurs? lub listownie na adres: OTS Wolna Przedsiębiorczość, ul. Stalowa 2, 58-100 Świdnica.

Zapraszamy do udziału!

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Fot. Deposithphotos

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię