Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz Związek Komunalny Gmin ?Czyste Miasto, Czysta Gmina? zapraszają uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie literackim na temat: Elektroświat odzysku wart. Recykling elektrośmieci.

Celem konkursu jest:

  • rozwijanie zainteresowań przyrodą oraz ochroną jej zasobów,
  • inspirowanie do wyrażania stosunku do przyrody za pomocą utworu literackiego w formie wiersza lub opowiadania,
  • kształtowanie postaw wrażliwości na piękno przyrody i troski o zachowanie jej wartości,
  • uświadomienie funkcji, jaką pełni człowiek w zachowaniu równowagi w ekosystemie i umiejętne zastosowanie wiedzy związanej z wykorzystaniem surowców wtórnych ze szczególnym uwzględnieniem recyklingu elektrośmieci,
  • popularyzowanie aktywnych działań na rzecz ochrony naturalnego środowiska.

Praca w formie wydruku komputerowego powinna być napisana w formacie A4 (objętość do 3 stron tj. ok. 5400 znaków) z zachowaniem cech formalnych (opowiadania, wiersza), powinna promować wartości proekologiczne.

Do pracy należy dołączyć dane dotyczące:
• nazwa i adres szkoły, e-mail szkoły
• imię i nazwisko autora
• wiek autora, klasa
• imię i nazwisko opiekuna

Szkoła może zgłosić nie więcej jak 4 prace (2 opowiadania i 2 wiersze).
Zgłoszenie stanowi potwierdzenie zaakceptowania regulaminu konkursu.

Kryteria konkursowe:
• Związek z wyznaczoną tematyką konkursową
• Oryginalne ujęcie problemu
• Spójność kompozycyjna tekstu
• Cechy językowo-stylistyczne tekstu

Prace będą oceniane w 3 kategoriach:
1. kat. IV-VI szkoła podstawowa
2. kat. gimnazjum
3. kat. szkoła ponadgimnazjalna

Prace należy przesłać do 7 stycznia 2014 r. na adres:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
ul. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz
z dopiskiem: Konkurs literacki
lub dostarczyć do ODN Kalisz, sala 23 – I piętro w godz. od 8.00 do 15.00

Oceny prac dokona jury w składzie:
dr Kornelia Rybicka – nauczyciel doradca
dr Beata Udzik – nauczyciel doradca

Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina. Prace nagrodzone i wyróżnione będą opublikowane.

Oficjalne rezultaty zostaną przedstawione na stronach:  www.odn kalisz.pl  www.czystemiasto.pl
Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie bądź mailowo.

Uwagi końcowe: Przekazane prace nie podlegają zwrotowi. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.

W imieniu organizatorów:
Lidia Łyszczak – nauczyciel konsultant ODN Kalisz, koordynator projektu Kaliska Przygoda z Odpadami
Piotr Szyszkiewicz – specjalista ds. edukacji i informacji Związku Komunalnego Gmin

Terminy:
1.10.2013– ogłoszenie konkursu
7.01.2014– termin składania prac
31.03.2014 – ogłoszenie wyników

Strona ODN Kalisz

Elektrośmieci zawierają liczne szkodliwe substancje, które po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki , pralki, komputera, świetlówki czy innego urządzenia elektronicznego, przenikają do gleby. / Fot. DepositPhotos

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię