28 kwietnia w II Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu odbędzie III powiatowy konkurs ekologiczny pt. ?Dla siebie i dla Ziemi, Racibórz 2009?. Konkurs Ekologiczny ma rozwijać świadomość ekologiczną wśród młodzieży.

Patronat nad konkursu sprawuje starosta Powiatu Raciborskiego i Prezydent Raciborza. Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konkursu są mgr Bogumiła Bąk i mgr Elżbieta Kilijan.

Konkurs Ekologiczny ma na celu rozwijanie u uczniów zainteresowania problemami ochrony przyrody, podniesienie świadomości ekologicznej wśród młodzieży, uwrażliwienie na problemy środowiska, zapoznanie gimnazjalistów z polskimi parkami narodowymi ich walorami i ochroną prowadzoną na tych obszarach oraz obchody Dnia Ziemi.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas gimnazjalnych (od I do III) z Powiatu Raciborskiego i Powiatu Opolskiego. Do końca marca zostanie przeprowadzony etap wewnątrzszkolny. Etap powiatowy jest organizowany 28 kwietnia o godz. 10 w II LO w Raciborzu.

Źródło: www.zso2rac.info

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię